TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 05.01.2017 5.01.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 05.01.2017

Tahkim Kurulu 5 Ocak 2017 günü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2016/374 K.2016/401 - EK

Futbolcu Çağlar Birinci'nin, Kurulumuzun 15.12.2016 tarih ve E.2016/374 - K.2016/401 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; somut olayda usul kanunlarında sınırlı bir şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığından, futbolcu Çağlar Birinci'nin yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2016/401)

2. E.2016/407

Futbolcu Bariş Örücü'nün, Denizli Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.04.2016 tarih ve E.2016/148 - K.2016/219 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/01)

3. E.2016/409

Hatay Spor Kulübü'nün, futbolcu Serdar Eylik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2016 tarih ve E.2016/560 - K.2016/525 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/02)

4. E.2016/410

Futbolcu Gosso Jean Jaques Gosso'nun, Oktay Kuday ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve E.2016/162 - K.2016/484 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının 4 numaralı bendinin "davacı tarafından yatırılan 4.507,20 TL nispi başvuru harcının talep halinde yatırana iadesine" şeklinde düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 5 numaralı bendinin "Davacı tarafça yatırılan 4.000,00 TL hakem ücretinin davacı üzerine bırakılmasına" şeklinde düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile (K.2017/03)

5. E.2016/411

Samsun Spor Kulübü'nün, futbolcu Famoussa Kone ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.09.2016 tarih ve E.2016/402 - K.2016/419 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/04)

6. E.2016/412

Teknik adam Mehmet Akdemir'in, Payas Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve E.2016/463 - K.2016/561 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Teknik adam Mehmet Akdemir'in itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve E.2016/463 - K.2016/561 sayılı kararının 1 numaralı bendinin "davacının talebinin kabulü ile 95.215,00 TL'nin 01.06.2016 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesine,

- Değişen alacak miktarına göre yargılama giderleri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile(K.2017/05)

7. E.2016/414

TFF Hukuk Müşavirliğinin, PFDK'nın 15.12.2016 tarih ve E.2016-2017/479 - K.2016-2017/580-581 sayılı kararlarına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Beşiktaş A.Ş'nin ve Bursa Spor Kulübü'nün savunmaları okundu. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Hukuk Müşavirliği'nin itirazının kabulüne,

- PFDK'nın 15.12.2016 tarih ve E.2016-2017/479 - K.2016-2017/580-581 sayılı kararlarının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.'nin, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSA SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

- Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile; FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribünde yer alan 107, 108, 407 ve 408 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü'nün, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSA SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

- Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına; FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404, 405 ve 406 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, oybirliği ile, (K.2017/06)

8. E.2016/422

Trabzon Spor A.Ş'nin, futbolcu Serdar Gürler ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.06.2016 tarih ve E.2016/280 - K.2016/294 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş'nin itirazının kabulü ile kulüp tarafından futbolcuya ödenen 150.000,00 TL'nin futbolcu alacağından mahsubuna,

- Kısmi ödeme öncesi işleyecek faiz hesabının gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Değişen alacak miktarına göre yargılama giderleri ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/07)

9. E.2016/430

Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 19.12.2016 tarih ve E.2016-2017/753 - K.2016-2017/1138 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün, saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasından dolayı 1.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2017/08)

10. E.2016/431

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, futbolcuları İlayda Civelek ve Ayşe Nihan Üçerler hakkındaki, AFDK'nın 22.12.2016 tarih ve E.2016-2017/917 - K.2016-2017/1211 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu İlayda Civelek'in, rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. futbolcusu Ayşe Nihan Üçerler'in, rakip takım futbolcusuna sözle hakaret etmesi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/09)

11. E.2016/432

Fatih Karagümrük A.Ş'nin, PFDK'nın 22.12.2016 tarih ve E.2016-2017/524 - K.2016-2017/617 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Fatih Karagümrük A.Ş. futbolcusu Halil Uysal'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik gerçekleştirdiği eylemin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilmesine,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle Fatih Karagümrük A.Ş. futbolcusu Halil Uysal'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezasının onanmasına; oybirliği ile,

- Fatih Karagümrük A.Ş. futbolcusu Burak Göksel'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2017/10)

12. E.2017/5

Kelkit Belediye Hürriyet Spor futbolcusu Çağrı Akyol'un ve Trabzon Faroz Yalı Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 26.12.2016 tarih ve E.2016-2017/888 - K.2016-2017/1230 kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kelkit Belediye Hürriyet Spor futbolcusu Çağrı Akyol'un, hakeme saldırıda bulunmasından dolayı FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/11)

13. E.2017/6

Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 29.12.2016 tarih ve E.2016-2017/542 - K.2016-2017/630 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2017/12)

14. E.2017/7

Samsun Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, PFDK'nın 29.12.2016 tarih ve E.2016-2017/541 - K.2016-2017/624 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/13)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.