TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları -23.02.2017 23.02.2017
Tahkim Kurulu Kararları -23.02.2017
TFF Tahkim Kurulu 23 Şubat 2017 günlü (11) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2017/47

Menajer Viktor Kolar'ın, Sivas Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve E.2016/529 - K.2016/671 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 2 numaralı bendinin "davacı tarafından yatırılan 1.725,00 Euro nispi başvuru harcının talep halinde yatırana iadesine" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 3 numaralı bendinin "Davacı tarafça yatırılan 4.000,00 TL hakem ücretinin davacı üzerine bırakılmasına" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/75)

2. E.2017/48

Dardanel Spor Faal. A.Ş.'nin, futbolcu Özer Kutlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve E.2016/636 - K.2016/672 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/76)

3. E.2017/49

Futbolcu Taner Yalçın'ın, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.09.2016 tarih ve E.2016/332 - K.2016/421 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/77)

4. E.2017/50

Bergama Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcu Yavuz Odabaşı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.10.2016 tarih ve E.2016/357 - K.2016/483 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/78)

5. E.2017/51

Denizli Spor Kulübü'nün, futbolcu İsmail Şahmalı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.12.2016 tarih ve E.2016/627 - K.2016/713 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/79)

6. E.2017/89

Atiker Konya Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/674 - K.2016-2017/801 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Atiker Konya Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/80)

7. E.2017/90

Bursa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/673 - K.2016-2017/797 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 122,123,124,125,126,127; Kuzey Kale Arkası 107,108,109; Doğu Alt 114,115,116,117 bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/81)

8. E.2017/91

Samsun Spor Kulübü'nün, kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü hakkındaki PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/680 - K.2016-2017/800 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü'nün itirazının kabulü ile Samsun Spor Kulübü kulüp teknik sorumlusu Osman Özköylü hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile, (K.2017/82)

9. E.2017/92

Gebze Spor Kulübü futbolcusu Umut Can Gökdemir'in, AFDK'nın 16.02.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gebze Spor Kulübü futbolcusu Umut Can Gökdemir'in, topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kafa vurarak gerçekleştirdiği eylemin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilmesine,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle Gebze Spor Kulübü futbolcusu Umut Can Gökdemir'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına; oybirliği ile, (K.2017/83)

10. E.2017/93

Araklı 1961 Spor Kulübü futbolcusu Mesut Aktuğ'un, AFDK'nın 20.02.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Araklı 1961 Spor Kulübü futbolcusu Mesut Aktuğ'un, ihraç sonrası hakeme sportmenliğe aykırı davranışta bulunmasından dolayı FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/84)

11. E.2017/94

Aliağa Futbol A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Ersen Savaş hakkındaki AFDK'nın 20.02.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Aliağa Futbol A.Ş. kulüp futbolcusu Ersen Savaş'a verilen cezanın, eyleminin teşebbüs aşamasında kalması dikkate alınarak, FDT'nin 8. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, (K.2017/85)

12. E.2017/95

Dersim Spor Kulübü antrenörü Hakan Çimen'in, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/690 - K.2016-2017/816 kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Dersim Spor Kulübü antrenörü Hakan Çimen'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Dersim Spor Kulübü antrenörü Hakan Çimen'in, ihraç sonrası hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/86)

13. E.2017/96

Gümüşhane Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/683 - K.2016-2017/803 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Gümüşhane Spor Kulübü'nün itirazının kısmen kabulü ile Gümüşhane Spor Kulübü hakkında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen cezanın takdiren 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 20.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

- Gümüşhane Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/87)

14. E.2017/97

Antalya Spor A.Ş.'nin, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/674 - K.2016-2017/802 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/88)

15. E.2017/98

Kırıkhan Spor Kulübü'nün, kulüp yöneticisi Mustafa Öztürk'ün, Yusuf Donat'ın ve kulüp antrenörü Bülent Demirkanlı'nın, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/690 - K.2016-2017/815 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kırıkhan Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kırıkhan Spor Kulübü yöneticisi Mustafa Öztürk'ün, müsabaka hakemlerine yönelik eylemi ve hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezası ile; rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezaların onanmasına, oybirliği ile,

- Kırıkhan Spor Kulübü yöneticisi Yusuf Donat'ın, müsabaka hakemlerine yönelik eylemi ve hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kırıkhan Spor Kulübü antrenörü Bülent Demirkanlı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/89)

16. E.2017/99

Kardemir Karabük Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/672 - K.2016-2017/784 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kardemir Karabük Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt A; Kuzey Kale Arkası Üst A; Maraton Tribün Üst B,C; Maraton Tribün Alt D,E,F; Güney Kale Arkası Üst B,C bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/90)Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.