TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 09.03.2017 09.03.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 09.03.2017

TFF Tahkim Kurulu 9 Mart 2017 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2017/63

Futbolcu Mustafa Durak'ın ve Gaziantep Spor Kulübü'nün, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/684 - K.2016/736 sayılı kararına itirazları incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/102)

2. E.2017/66

Antalyaspor Spor Faal. Tic. San. A.Ş.'nin, futbolcu Mehmet Seyfettin Sedef ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/107 - K.2016/733 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalyaspor Spor Faal. Tic. San. A.Ş.'ye ve futbolcu Mehmet Seyfettin Sedef'e, itiraza konu ödemelere ait banka ödeme dekontlarının ve hesap ekstrelerinin asıllarının dosyaya sunulması için 14.03.2017 Salı günü saat 15.00'e kadar kesin süre verilmesine; bu süre zarfında istenen belgelerin dosyaya sunulmaması halinde tarafların bu delilden vazgeçilmiş sayılacağının ve dosyadaki mevcut deliller üzerinden karar verileceğinin ihtarına, oybirliği ile,

3. E.2017/68

Futbolcu Necati Yılmaz'ın, Şanlıurfa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve E.2016/622 - K.2016/677 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/103)

4. E.2017/105

Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 23.02.2017 tarih ve E.2016-2017/1336 - K.2016-2017/1807 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, müsabakadan men cezalısı futbolcunun müsabakaya katılmasını temin etmekten FMT'nin 22/f ve 23/3. maddeleri yoluyla FDT'nin 50/2. maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/104)

5. E.2017/106

Şanlıurfa Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç'ın, PFDK'nın 23.02.2017 tarih ve E.2016-2017/711 - K.2016-2017/854 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süresi içinde gerekli başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/105)

6. E.2017/107

Çengelköy Futbol Yat. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Eren Üntürk hakkındaki AFDK'nın 27.02.2017 tarih ve E.2016-2017/1366 - K.2016-2017/1868 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çengelköy Futbol Yat. A.Ş. kulüp futbolcusu Eren Üntürk'ün, ihraç sonrası rakip takım futbolcusu ile kavga etmekten FDT'nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/106)

7. E.2017/115

Samsun Spor Kulübü'nün, kulüp idarecisi Deniz Coşkun Zeren hakkındaki PFDK'nın 23.02.2017 tarih ve E.2016-2017/709 - K.2016-2017/835 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü kulüp idarecisi Deniz Coşkun Zeren'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/107)

8. E.2017/116

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin ve kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in, PFDK'nın 28.02.2017 tarih ve E.2016-2017/736 - K.2016-2017/860 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş. kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/108)

9. E.2017/117

Kalkandere Gençlik Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 27.02.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kalkandere Gençlik Spor Kulübü'nün, müsabakada doktor bulundurmayarak talimatlara aykırı davranışta bulunmaktan ve yine aynı eylem nedeniyle daha önce de ceza almış olduğundan FDT'nin 46. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/109)

10. E.2017/118

Karpuzlu Belediye Spor Kulübü'nün ve kulüp futbolcusu İbrahim Okutan'ın AFDK'nın 02.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karpuzlu Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Okutan'ın, rakip takım seyircilerine sözle ve eylemle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/110)

11. E.2017/119

Harb-İş Spor Kulübü'nün, Tekirdağ Gençlik Hizm. ve Spor Kulübü futbolcusu Kübranur Akkurt hakkındaki AFDK'nın 02.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Harb-İş Spor Kulübü'nün başvurusunun reddi ile Tekirdağ Gençlik Hizm. ve Spor Kulübü futbolcusu hakkında FMT'nin 22/h maddesi uyarınca verilen ceza tayinine yer olmadığına dair AFDK'nın 02.03.2017 tarihli kararının onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/111)

12. E.2017/120

Cizre Spor Kulübü'nün ve kulüp futbolcusu Onur Nazmi Terzioğlu'nun, PFDK'nın 02.03.2017 tarih ve E.2016-2017/751 - K.2016-2017/870 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü'nün itirazının kısmen kabulü ile kulüp hakkında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2.500 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü futbolcusu Onur Nazmi Terzioğlu'nun, takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/112)

13. E.2017/121

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, PFDK'nın 02.03.2017 tarih ve E.2016-2017/765 - K.2016-2017/879 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin itirazının kısmen kabulü ile, kulüp hakkında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/8. maddesi uyarınca verilen 260.000 TL para cezasının takdiren 150.000 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 417,418,419,420 ve 421 nolu bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 90.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/113)

14. E.2017/122

Bursa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 02.03.2017 tarih ve E.2016-2017/739 - K.2016-2017/864 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Kapalı G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/114)

15. E.2017/123

Büyükşehir Bld. Erzurum Spor Kulübü başkanı Ali Demirhan'ın, PFDK'nın 07.03.2017 tarih ve E.2016-2017/770 - K.2016-2017/900 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Bld. Erzurum Spor Kulübü başkanı Ali Demirhan'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/115)

16. E.2017/124

Orhangazi Spor Kulübü yöneticisi Fatih Yüce'nin, PFDK'nın 02.03.2017 tarih ve E.2016-2017/761 - K.2016-2017/870 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Orhangazi Spor Kulübü yöneticisi Fatih Yüce'nin, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/116)

17. E.2017/125

Kemer Spor 2003 Kulübü teknik sorumlusu Tuğrul Metin'in, PFDK'nın 02.03.2017 tarih ve E.2016-2017/758 - K.2016-2017/894 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Kemer Spor 2003 Kulübü teknik sorumlusu Tuğrul Metin'in, infaz rejimine uymaması nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/117)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.