TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 16.03.2017 16.03.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 16.03.2017

TFF Tahkim Kurulu 16 Mart 2017 günlü (14) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/64

Altay Spor Kulübü'nün, teknik adam Şahin Şekerci ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.01.2017 tarih ve E.2016/672 - K.2017/21 sayılı kararına itirazı incelendi. Gerekli başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/118)

2. E.2017/65

Altay Spor Kulübü'nün, futbolcu Volkan Altın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.12.2016 tarih ve E.2016/525 - K.2016/715 sayılı kararına itirazı incelendi. Gerekli başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/119)

3. E.2017/66

Antalyaspor Spor Faal. Tic. San. A.Ş.'nin, futbolcu Mehmet Seyfettin Sedef ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/107 - K.2016/733 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalyaspor Spor Faal. Tic. San. A.Ş.'nin itirazının kabulüne,

- Davacı futbolcunun alacak talebinin reddine,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/120)

4. E. 2017/67

Futbolcu Emre Özkan'ın, Kardemir Karabük Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.04.2016 tarih ve E.2016/169 - K.2016/252 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Davacı futbolcunun fesih tazminatının 360.333,34 TL olarak tespiti ile fesih tazminatı alacağından % 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılmasına; bu suretle fesih tazminatı alacağının 270.250,00 TL olarak düzeltilmesine; davalı kulüp tarafından yapılmış olan 47.275,86 TL fazla ödemenin tespit edilen fesih tazminatından düşülmesi suretiyle davacı futbolcu alacağının 222.974,14 TL olarak belirlenmesine,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/121)

5. E.2017/70

Futbolcu Murat Tosun'un, Kartal Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.07.2016 tarih ve E.2016/206 - K.2016/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/122)

6. E.2017/78

Altay Spor Kulübü'nün, teknik adam Mehmet Nuri Adıgüzel ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve E.2016/673 - K.2016/770 sayılı kararına itirazı incelendi. Gerekli başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/123)

7. E.2017/79

Teknik adam Seyfullah Konyalı'nın, Kastamonu Spor 1966 Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/698 - K.2016/739 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Teknik adam Seyfullah Konyalı'nın itirazının kısmen kabulüne,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 1 nolu bendinin "davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile 32.000 TL fesih tazminatı alacağından % 25 oranında hakkaniyet indirimi uygulanarak 24.000 TL fesih tazminatının dava tarihi olan 10.11.2016 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek kamu bankalarınca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesine,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/124)

8. E.2017/80

Teknik adam Coşkun Arslan'ın, Kastamonu Spor 1966 Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve E.2016/701 - K.2016/765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/125)

9. E.2017/81

Teknik adam Serkan Erbay'ın, Kastamonu Spor 1966 Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/699 - K.2016/735 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Teknik adam Serkan Erbay'ın itirazının kısmen kabulüne,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 1 nolu bendinin "davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile 32.000 TL fesih tazminatı alacağından % 25 oranında hakkaniyet indirimi uygulanarak 24.000 TL fesih tazminatının dava tarihi olan 10.11.2016 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek kamu bankalarınca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesine,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/126)

10. E.2017/106 EK

Şanlıurfa Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç'ın, PFDK'nın 23.02.2017 tarih ve E.2016-2017/711 - K.2016-2017/854 sayılı kararına itiraz ettiği ancak itiraz dilekçesi ekinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekontu Tahkim Kurulu'na sunmadığı; bu nedenle 09.03.2017 tarihinde "harç yatırılmadığından" ret kararı verildiği görüldü. Bu kez 14.03.2017 tarihli dilekçe ve ekinde sunulan dekont uyarınca başvuru ücretinin 28.02.2017 tarihinde/süresinde yatırıldığı anlaşılmakla işin esasına girilerek yapılan müzakere neticesinde;

- Şanlıurfa Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç'ın, rakip takım mensuplarına yönelik ihraç öncesi ve sonrası hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/106 EK)

11. E.2017/113

Kırıkhan Spor Kulübü'nün, futbolcu Gökhan Arslan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.12.2016 tarih ve E.2016/670 - K.2016/775 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca kesin süre içinde eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/127)

12. E.2017/129

Karaman Bld. Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yitmez'in, AFDK'nın 09.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1519 - K.2016-2017/1551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karaman Bld. Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yitmez'in, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunmasından dolayı FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/128)

13. E.2017/130

Karpuzlu Belediye Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Halim Dönmez hakkındaki AFDK'nın 09.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karpuzlu Belediye Spor Kulübü futbolcusu Halim Dönmez'in, yerde yatan rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunmasından dolayı FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/129)

14. E.2017/131

Hacettepe Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın, PFDK'nın 09.03.2017 tarih ve E.2016-2017/783 - K.2016-2017/942 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Hacettepe Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın, polislere yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/130)

15. E.2017/132

Bolu Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 09.03.2017 tarih ve E.2016-2017/776 - K.2016-2017/919 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bolu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C Bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bolu Spor Kulübü'nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/131)

16. E.2017/133

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, PFDK'nın 07.03.2017 tarih ve E.2016-2017/767 - K.2016-2017/897 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, TFF'den izin alınmadan ve yayın sözleşmesi onaylatılmadan özel müsabaka görüntülerinin kulüp televizyonunda yayınlamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/132)

17. E.2017/134

Bingöl Gençlik Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 06.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1335 - K.2016-2017/1502 sayılı kararına itirazı incelendi. Gerekli başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile, (K.2017/133)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.