TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 23.03.2017 23.03.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 23.03.2017

TFF Tahkim Kurulu 23 Mart 2017 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.(*)

1. E.2017/83

Futbolcu temsilcisi Orhan Kırkpınar'ın ve futbolcu Berkan Emir'in, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.10.2016 tarih ve E.2016/313 - K.2016/577 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/136)

2. E.2017/84

Kayseri Spor Kulübü'nün ve futbolcu Bilal Yener Arıca'nın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.10.2016 tarih ve E.2016/373 - K.2016/514 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Kulübü'nün itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, 25.03.2014 tarihli 55.250 Euro ve 25.04.2014 tarihli 55.250 Euro yönünden işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerektiği ve Kurul'un bu alacaklar yönünden görevli olmadığı halde hüküm kurmasının isabetli olmadığı anlaşılmakla; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, hüküm altına alınan bu alacaklar (toplam 88.544,52 Euro alacak) yönünden görevsizliğine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, taleple bağlı kalınarak 88.544,52 Euro alacak yönünden kaldırılmasına; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından hüküm altına alınan 110.500 Euro hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun tespit ettiği fesih tazminatından yaptığı % 40 oranında hakkaniyet indirimi hakkında davalı kulübün itirazı olmadığından karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, oybirliği ile,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, (K.2017/137)

3. E.2017/85

Futbolcu Ziya Aydın'ın, Bayrampaşa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2016 tarih ve E.2016/624 - K.2016/743 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/138)

4. E.2017/86

Cizre Spor Kulübü'nün, teknik adam Hasan Vezir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 17.11.2016 tarih ve E.2016/536 - K.2016/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/139)

5. E. 2017/108

Hakem Aziz Olcay Olğaç'ın, bölgesel hakemlikten il hakemliğine düşürülmesine dair MHK işlemine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Hakem İşleri Müdürlüğü'nce Kurulumuza sunulan 15.03.2017 tarihli yazı uyarınca Hakem Aziz Olcay Olğaç'ın itirazı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, (K.2017/140)

6. E.2017/109

Hakem Gökhan Kızıltan'ın, lisansının iptaline yönelik MHK işlemine itirazı incelendi. İtirazın süresinde olmadığı ve gerekli başvuru harcının yatırılmamış olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile, (K.2017/141)

7. E.2017/137

Siirt Hasbey Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Esma Üzüm hakkındaki AFDK'nın 09.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1487 - K.2016-2017/2077 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Siirt Hasbey Spor Kulübü futbolcusu Esma Üzüm'ün, hakeme saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/142)

8. E.2017/138

Göztepe Sportif Yat. A.Ş.'nin, kulüp başkanı Mehmet Sepil'in ve kulüp idarecisi Talat Papatya'nın, PFDK'nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/809 - K.2016-2017/962 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 55.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş. başkanı Mehmet Sepil'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe A.Ş. idarecisi Talat Papatya hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/143)

9. E.2017/139

Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Osman Fırat hakkındaki PFDK'nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/811 - K.2016-2017/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/144)

10. E.2017/140

Ergene Velimeşe Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yüksel'in, AFDK'nın 16.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ergene Velimeşe Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yüksel'in, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Ergene Velimeşe Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yüksel hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/145)

11. E.2017/141

İstanbul Erokspor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Mehmet Aslan hakkındaki AFDK'nın 20.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Erokspor Kulübü futbolcusu Mehmet Aslan'ın, hakeme hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/146)

12. E.2017/142

Kocaeli Spor Kulübü futbolcusu Sinan Pektemek'in, PFDK'nın 21.03.2017 tarih ve E.2016-2017/838 - K.2016-2017/978 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kocaeli Spor Kulübü futbolcusu Sinan Pektemek'in, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Kocaeli Spor Kulübü futbolcusu Sinan Pektemek hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/147)

13. E.2017/143

Gönen Bld. Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Gökhan Bilir hakkındaki AFDK'nın 20.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gönen Bld. Spor Kulübü futbolcusu Gökhan Bilir'in, rakip takım futbolcusuna yönelik tahrik sonucu kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile; ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışta bulunmaktan FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile; toplamda 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/148) 

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu 

(*) İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir. 

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.