TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 30.03.2017 30.03.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 30.03.2017
TFF Tahkim Kurulu 30 Mart 2017 günlü (17) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2017/82

Futbolcu İsmail Köse'nin ve Göztepe Sportif Yat. A.Ş.'nin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve E.2016/347 - K.2016/499 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 1 nolu bendinin "Davacının alacak talebinin tümüyle reddine" şeklinde düzeltilmesine; kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile, (K.2017/149)

2. E.2017/87

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, futbolcu Mehmet Taş ve Adana Demir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.12.2016 tarih ve E.2016/494 - K.2016/702 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/150)

3. E.2017/110

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, futbolcu Muammer Zülfikar Yıldırım ve Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.11.2016 tarih ve E.2016/569 - K.2016/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/151)

4. E.2017/111

Phil Radley'in, Trabzon Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2016 tarih ve E.2016/261 - K.2016/747 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine, oybirliği ile,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/152)

5. E.2017/144

Adana Demir Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/813 - K.2016-2017/970 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor Kulübü'nün, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/153)

6. E.2017/145

Alaçatı Spor Kulübü futbolcusu Erhan Şimşek'in, AFDK'nın 20.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1575 - K.2016-2017/2189 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alaçatı Spor Kulübü futbolcusu Erhan Şimşek'in, rakip takım futbolcusuna tükürmekten FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile; ihraç sonrası sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında (toplam 5 resmi müsabakadan men cezası) sübut, hukuki niteleme ve cezaların tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezaların onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/154)

7. E.2017/156

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Albayrak'ın, PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/854 - K.2016-2017/1003 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Albayrak'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Albayrak hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/155)

8. E.2017/157

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/846 - K.2016-2017/1007 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Misafir Tribün Alt Tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 45.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 35.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/156)

9. E.2017/158

Altay Spor Kulübü'nün, kulüp idarecisi Özden Töraydın hakkındaki PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/859 - K.2016-2017/990 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Altay Spor Kulübü idarecisi Özden Töraydın'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/157)

10. E.2017/159

Çiftay Yeşilova Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Bülent Tek'in, AFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/1573 - K.2016-2017/2185 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Çiftay Yeşilova Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Bülent Tek'in, ihraç sonrası hakeme yönelik eyleminin AFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Çiftay Yeşilova Gençlik Spor Kulübü futbolcusu Bülent Tek hakkında verilen 4 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/158)

11. E.2017/160

Özen Spor Kulübü'nün, kulüp idarecisi Fatih Bozlu hakkındaki AFDK'nın 21.03.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Başvurunun reddi ile Özen Spor Kulübü idarecisi Fatih Bozlu hakkında hakeme hakaretten ve müsabaka sonucunu etkilemekten İl Disiplin Kurulu tarafından verilen 1 yıl 75 gün hak mahrumiyeti cezasının onanmasına dair AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/159)

12. E.2017/161

Adana Demir Spor Kulübü'nün, kulüp teknik sorumlusu Engin İpekoğlu hakkındaki PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/847 - K.2016-2017/989 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor Kulübü teknik sorumlusu Engin İpekoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/160)

13. E.2017/163

Eskişehir Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/849 - K.2016-2017/986 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Eskişehir Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Müsabaka temsilcisi tarafından sunulan ek rapor uyarınca sehven yapılan hatanın düzeltilmesi suretiyle; FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Doğu Alt Tribün 120,121,127,128; Maraton Doğu Üst Tribün 222,223,226,229,231,232; Güney Kale Arkası Üst Tribün 233,234 nolu bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, oybirliği ile, (K.2017/161)

14. E.2017/164

Antalya Spor A.Ş.'nin, PFDK'nın 23.03.2017 tarih ve E.2016-2017/846 - K.2016-2017/1006 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası C1 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Antalya Spor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Antalya Spor A.Ş.'nin, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Antalya Spor A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/162)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.