TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 19.10.2017 19.10.2017
Tahkim Kurulu Kararları - 19.10.2017
TFF Tahkim Kurulu 19 Ekim 2017 günlü (50) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/359 - K.2017/393

Kırklareli Spor Kulübü'nün ve futbolcu Sezer Güler'in Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.07.2017 tarih ve E.2017/262 - K.2017/334 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/360 - K.2017/394

Futbolcu Kazım Sarı'nın, Amed Sportif Faal. Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.06.2017 tarih ve E.2017/270 - K.2017/313 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/361 - K.2017/395

Futbolcu Göksel Ergün'ün, Tekirdağ Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.07.2017 tarih ve E.2017/278 - K.2017/374 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Göksel Ergün'ün itirazının kısmen kabulü ile futbolcu alacağının 42.150,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına,

- Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2017/362 - K.2017/396

Futbolcu Zeki Korkmaz'ın, Karşıyaka Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.08.2017 tarih ve E.2017/349 - K.2017/404 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/363 - K.2017/397

12 Bingöl Spor Kulübü'nün, teknik sorumlu Semih Tokatlı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.07.2017 tarih ve E.2017/298 - K.2017/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Verilen kesin süre içinde eksik başvuru harcının yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/5. maddesi uyarınca eksik başvuru harcı yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,

6. E.2017/364 - K.2017/398

Futbolcu temsilcisi Ali Rıza Egesel'in, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.06.2017 tarih ve E.2017/271 - K.2017/310 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2017/365 - K.2017/399

Menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 14.07.2017 tarih ve E.2017/310 - K.2017/355 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2017/390 - K.2017/400

Karşıyaka Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih ve E.2017/57 - K.2017/57-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının 7 günlük itiraz süresi içinde yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,

9. E.2017/391 - K.2017/401

Eskişehir Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/20 - K.2017/20-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2017/392 - K.2017/402

Balıkesir Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/27 - K.2017/27-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2017/393 - K.2017/403

Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/36 - K.2017/36-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

12. E.2017/395 - K.2017/404

Hacettepe Spor Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın, PFDK'nın 12.10.2017 tarih ve E.2017-2018/237 - K.2017-2018/258 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Teknik sorumlu Mustafa Kaplan'ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Teknik sorumlu Mustafa Kaplan hakkında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1/3 oranında indirim uygulanması suretiyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 2.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

13. E.2017/396 - K.2017/405

Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Sebati Cem Yılmaz ve Salim Acar hakkındaki AFDK'nın 12.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Sebati Cem Yılmaz'ın, hakeme sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Salim Acar'ın, rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2017/397 - K.2017/406

Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Çağlar Yıldırım'ın, AFDK'nın 12.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Çağlar Yıldırım'ın, rakip takım futbolcusuna sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

15. .2017/399 - K.2017/407

Diyarbekir Spor A.Ş. futbolcusu Abdullah Çetin'in, PFDK'nın 12.10.2017 tarih ve E.2017-2018/228 - K.2017-2018/267 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Çetin'in, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2017/400 - K.2017/408

Karlıova Yıldırım Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 16.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Karlıova Yıldırım Spor Kulübü'nün, 08.10.2017 tarihinde oynanan Karlıova Yıldırım Spor - Kendirli Spor müsabakasında çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç saha kapatma cezası ile 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.