TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim  Kurulu Kararları - 23.11.2017  23.11.2017
Tahkim  Kurulu Kararları - 23.11.2017 
TFF Tahkim Kurulu 23 Kasım 2017 günlü (59) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/406 - K.2017/420 - Ek

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Yakup Kırtay hakkındaki Kurulumuzun 02.11.2017 tarih ve E.2017/406 - K.2017/420 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 14/1. maddesi uyarınca usulden reddine, oybirliği ile,

2. E.2017/418 - K.2017/453

Trabzon Spor Sportif Yat. ve Futbol İşl. A.Ş.'nin, Kasımpaşa Sportif Faal. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.09.2017 tarih ve E.2017/457 - K.2017/480 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2017/419 - K.2017/454

Batman Petrol A.Ş.'nin, futbolcu Mustafa Aydoğdu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.09.2017 tarih ve E.2017/401 - K.2017/491 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Batman Petrol A.Ş.'nin itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 1 nolu bendinin "davacının alacak talebinin kısmen kabulü ile 39.467,00 TL'nin dava tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına,

- Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2017/423 - K.2017/455

Etiler Kartal Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 17.10.2017 tarih 69 sayılı toplantısında aldığı 2017/27-19058 sayılı kararın iptali istemli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Etiler Kartal Spor Kulübü'nün, lige katılmayan takım yerine otomatik olarak bir üst lige yükselme talebinin, 2016-2017 sezonu İstanbul 2. Amatör Lig Statüsü'nün 3. maddesine istinaden reddine yönelik TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Başvuru reddedildiğinden liglerin ertelenmesi talebinin reddine, oybirliği ile,

- Esas hakkında hüküm verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

5. E.2017/445 - K.2017/456

1960 Silopi Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Serkan Taratmış ve Ufuk Bulut hakkındaki AFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/350 - K.2017-2018/463 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Serkan Taratmış'ın, müsabakadan sonra hakemlere saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Ufuk Bulut'un, müsabakadan sonra hakemlere saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2017/446 - K.2017/457

Payas Spor Kulübü futbolcusu Murat Can Bölükbaşı'nın, PFDK'nın 16.11.2017 tarih ve E.2017-2018/354 - K.2017-2018/405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Murat Can Bölükbaşı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2017/447 - K.2017/458

Bahçecik Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 13.11.2017 tarih ve E.2017-2018/366 - K.2017-2018/543 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp yöneticisi Zafer Cora'nın, hakemlere sözle hakaret etmekten ve eylemini ısrarla sürdürmekten FDT'nin 41/1-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 2.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Zafer Cora'nın, ihraç olmasına rağmen yedek kulübesine tekrar girmek suretiyle talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 1.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Kemal Zeyneloğlu'nun, hakemlere sözle hakaret etmekten FDT'nin 41/1-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 2.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Kemal Zeyneloğlu'nun, il temsilcisine saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/1-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

8. E.2017/448 - K.2017/459

Akşehir Spor Kulübü'nün ve kulüp yöneticisi Ercan Türüdü'nün, AFDK'nın 13.11.2017 tarihli kararlarına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Akşehir Spor Kulübü'nün, saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Akşehir Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53, Ek-1 ve 35/3. Maddeleri uyarınca 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Ercan Türüdü'nün, hakemlere sözle hakaret etmekten ve eylemini ısrarla sürdürmekten FDT'nin 41/1-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kulüp yöneticisi Ercan Türüdü'nün, hakeme saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-b ve 35/3. maddeleri uyarınca 150 gün hak mahrumiyeti ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2017/449- K.2017/460

Armutlu Belediye Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 21.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- FDT'nin 89. maddesi uyarınca Yalova Spor Kulübü'nün, Armutlu Belediye Spor Kulübü hakkında verilen İl Disiplin Kurulu kararına itiraz hakkı bulunmadığından, AFDK'nın 21.11.2017 tarihli kararının tüm hukuki sonuçları ile ortadan kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Yalova Spor Kulübü yöneticisi Tuğrul Kaş hakkında İl Disiplin Kurulu'nca verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının erteleme uygulamasının FDT'nin 102/5. maddesi uyarınca re'sen kaldırılmasına, cezanın infazının 23.11.2017 tarihinden itibaren başlatılmasına, oybirliği ile,

10. E.2017/450- K.2017/461

Genç Karakeçeliler Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 09.11.2017 tarih ve E.2017-2018/279 - K.2017-2018/499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Genç Karakeçeliler Spor Kulübü'nün itirazının kısmen kabulü ile kulüp hakkında lisans ve uygunluk belgeleri üzerinde sahtecilik yapılmasına teşebbüs edilmesi nedeniyle FDT'nin 48/2-b maddesi uyarınca verilen bir alt lige indirilme/bir alt lig bulunmadığı takdirde bir yıl müsabakalara alınmama cezasının, eylemin teşebbüs aşamasında kalması dikkate alınarak FDT'nin 48/2-b maddesi uyarınca kulübün eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımından takdiren ve teşdiden 9 puanının indirilmesi cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.