TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 15.03.2018 15.03.2018
Tahkim Kurulu Kararları - 15.03.2018
TFF Tahkim Kurulu 15 Mart 2018 günlü (15) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/70 - K.2018/104

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Volkan Kazak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/600 - K.2017/689 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

2. E.2018/71 - K.2018/105

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/599 - K.2017/673 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

3. E.2018/98 - K.2018/106

Antalya Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/722 K.2017-2018/854 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2018/99 - K.2018/107

Fethiye Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Mustafa Ferizcan ile ilgili, PFDK'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/732 K.2017-2018/875 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fethiye Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ferizcan'ın müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında; sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2018/100 - K.2018/ 108

Düzce Spor Kulübü'nün PFDK'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/736 K.2017-2018/860 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Düzce Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Düzce Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Düzce Spor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 9.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/101 - K.2018/109

Mardin 47 Spor Kulübü'nün, antrenörü Fehmi Kalender ile ilgili, AFDK'nın 12.03.2018 tarihli E.2017-2018/1335 K.2017-2018/1869 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Mardin 47 Spor Kulübü'nün antrenörü Fehmi Kalender'in talimatlara aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 46, 25. maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesi, ayrıca hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, FDTnin 10. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen cezaların içtima ettirilerek toplam 51 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir. 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.