TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2018 7.06.2018
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2018

TFF Tahkim Kurulu 7 Haziran 2018 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 170 - K.2018/187

Futbolcu Burak Kavlak'ın 12 Bingöl Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.03.2018 tarih ve E.2017/562- K.2018/39 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcu Burak Kavlak'ın alacak talebinin kabulü ile net 15.500,00 TL alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,

2. E.2018/ 173 - K.2018/188

Kayseri Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Ali Nadhoim Ahamada arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.03.2018 tarih ve E.2018/58 - K.2018/52 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kısmen kabulü ile davalı kulüp tarafından 29.03.2018 tarihinde UÇK kararından sonra yapılan; 275.000,00 Euro tutarlı ödemenin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen toplam alacak bedeli olan 308.861,97 Euro'dan mahsubu neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 33.861,97 Euro olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına oyçokluğu ile,

3. E.2018/ 175 - K.2018/189

Antalya Spor A.Ş. Kulübü ile futbolcu Remzi Giray Kaçar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve E.2018/70 - K.2018/77 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/ 179 - K.2018/190

Sakarya Spor A.Ş. Kulübünün, futbolcusu Batuhan Karadeniz ile ilgili PFDK' nın 25.05.2018 tarih ve E.2017-2018/1020 - K.2017-2018/1212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sakarya Spor A.Ş. Kulübü futbolcusu Batuhan Karadeniz'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

Gelecek toplantının 14.06.2018 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Halit Fahri GÜLTEKİN Doç. Dr. Murat BALCI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

Başkan Başkanvekili Raportör Üye

Av. Yusuf ÖKSÜZÖMER Av. Osman Baturhan DURSUN

Üye Üye

Av. Mehmet Emin EKMEN Av. Selehaddin KALKAN

Üye Üye

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.