TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2018 7.06.2018
Tahkim Kurulu Kararları - 07.06.2018
TFF Tahkim Kurulu 7 Haziran 2018 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 170 - K.2018/187

Futbolcu Burak Kavlak'ın 12 Bingöl Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.03.2018 tarih ve E.2017/562- K.2018/39 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcu Burak Kavlak'ın alacak talebinin kabulü ile net 15.500,00 TL alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

2. E.2018/ 173 - K.2018/188

Kayseri Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Ali Nadhoim Ahamada arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.03.2018 tarih ve E.2018/58 - K.2018/52 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kısmen kabulü ile davalı kulüp tarafından 29.03.2018 tarihinde UÇK kararından sonra yapılan; 275.000,00 Euro tutarlı ödemenin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen toplam alacak bedeli olan 308.861,97 Euro'dan mahsubu neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 33.861,97 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına oybirliği ile,

3. E.2018/ 175 - K.2018/189

Antalya Spor A.Ş. Kulübü ile futbolcu Remzi Giray Kaçar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve E.2018/70 - K.2018/77 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/ 179 - K.2018/190

Sakarya Spor A.Ş. Kulübünün, futbolcusu Batuhan Karadeniz ile ilgili PFDK' nın 25.05.2018 tarih ve E.2017-2018/1020 - K.2017-2018/1212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sakarya Spor A.Ş. Kulübü futbolcusu Batuhan Karadeniz'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

TFF Tahkim Kurulu 7 Haziran 2018 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/ 170 - K.2018/187

Futbolcu Burak Kavlak'ın 12 Bingöl Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.03.2018 tarih ve E.2017/562- K.2018/39 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcu Burak Kavlak'ın alacak talebinin kabulü ile net 15.500,00 TL alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

2. E.2018/ 173 - K.2018/188

Kayseri Spor Kulübü Derneği ile futbolcu Ali Nadhoim Ahamada arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.03.2018 tarih ve E.2018/58 - K.2018/52 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kısmen kabulü ile davalı kulüp tarafından 29.03.2018 tarihinde UÇK kararından sonra yapılan; 275.000,00 Euro tutarlı ödemenin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen toplam alacak bedeli olan 308.861,97 Euro'dan mahsubu neticesinde; davacı futbolcunun alacağının 33.861,97 Euro olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına oybirliği ile,

3. E.2018/ 175 - K.2018/189

Antalya Spor A.Ş. Kulübü ile futbolcu Remzi Giray Kaçar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve E.2018/70 - K.2018/77 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/ 179 - K.2018/190

Sakarya Spor A.Ş. Kulübünün, futbolcusu Batuhan Karadeniz ile ilgili PFDK' nın 25.05.2018 tarih ve E.2017-2018/1020 - K.2017-2018/1212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sakarya Spor A.Ş. Kulübü futbolcusu Batuhan Karadeniz'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.