TR
EN
FGD İletişim Bilgileri

Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar

Adres:
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva/Beykoz/İstanbul

Telefon:
0 216 554 51 00
0 216 554 51 01

Faks:
0 216 319 19 58 - 59

FUTBOL GELİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ

Futbol Gelişim Direktörlüğü, ülke futbolunun geleceğini şekillendiren Antrenör Eğitimi, Elit Futbol Gelişimi ve Grassroots faaliyetlerini yürüten, Gelişim Milli Takımları (Bayan, Plaj ve Futsal Milli Takımları) bünyesinde bulunduran organizasyondur.

Futbol Gelişim Direktörlüğü, Türk futbolunun tüm paydaşlarının eşgüdümü içerisinde Türkiye'deki tüm genç nüfusu kucaklayarak futbolun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ortak bir dil ve felsefeyle çeşitli projeler üretmektedir. Futbol Geliştirme Direktörlüğü'nün öncelikleri her düzeyde antrenörün çağdaş eğitimi, elit futbolcu havuzuna nitelikli oyuncular yetiştirilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması ve futbolun tabanda yaygınlaştırılmasını sağlayacak Grassroots projeleridir.

FGD Temel Görevleri

1. Türk Futbolunun tüm paydaşlarının eğitiminin planlanması ve eğitimlerin en yüksek standartlarda sürdürülmesi,

2. Öncelikle çocuklar olmak üzere yaş, cinsiyet, fiziki ve ekonomik durum gözetilmeksizin futbolun yaygınlaştırılması, Futsal, Plaj Futbolu gibi alternatif futbol türlerinin ülke genelinde geliştirilmesi,

3. Türk Futbolunun Gençlik Geliştirme Programı'nın Türkiye'deki tüm genç nüfusu - okullardaki öğrenciler- kucaklayacak ve yetenekli futbolcuları belirleyerek çağdaş futbol eğitiminden yararlandırılacak şekilde yeniden yapılandırılması

4. Elit Futbol Ligleri'nin ülke futboluna azami faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesidir.

FGD Temel İlkeleri

Sürekli gelişim odaklılık

Antrenör eğitimlerinin UEFA (JIRA) standartlarında yapılması

Proje bazlı çalışma

Sürdürülebilirlik

Nitelikli insan kaynakları

Uluslararası deneyimden yararlanmak

Teknoloji kullanımı (e-öğrenme, vb)

Kendi kaynağını yaratan proje yapıları

Merkezi olmayan yapılanma

AB/FIFA-UEFA Fonlarından yararlanmak