TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 17.06.2021 17.06.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 17.06.2021

TFF Tahkim Kurulu 17 Haziran 2021 günlü (48) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

 

1. E.2021/193 - K.2021/193

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün PFDK'nın 27.05.2021 tarihli E.2020-2021/1143 - K.2020-2021/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

 

2. E.2021/188 - K.2021/194

Futbolcu Berkan Afşarlı ile Pendik Spor Kulübü Derneği arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.05.2021 tarih ve E.2021/149 - K.2021/180 sayılı kararına karşı tarafların itirazları incelendi. Duruşma için tayin edilen 17.06.2021 Perşembe günü saat 15:45'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Berkan Afşarlı'nın vekili Av. İsmail Coşkun ve Pendik Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. İsmail Kansu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kısmen kabulü ile 150.000,00TL tutarlı alacağa uygulanacak faiz başlangıç tarihinin; alacağın 1.000,00 TL'lik kısmına İstanbul Anadolu 26.Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/766 E. 2020/297 K. sayılı dosyanın dava tarihi olan 25.10.2019 tarihinden, 149.000,00 TL tutarlı kısmına ise UÇK dava tarihi olan 20.04.2021 tarihinden itibaren faiz işletilerek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Davacının diğer itirazlarının reddine, oybirliği ile,

- Davalının itirazının reddine, oybirliği ile,

 

3. E.2021/194 - K.2021/195

Tekirdağ Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 29.05.2021 tarihli kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının; Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Liglerin tesciline dair kısmı bakımından Tekirdağ Spor Kulübü'nün hukuki menfaat ve taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle itirazının usul yönünden reddine, oybirliği ile,

- Tekirdağ Spor Kulübü'nün, yer aldığı Misli.com 3. Lig bakımından talep ve itirazlarının; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından esas yönünden reddine, oybirliği ile,

 

4. E.2021/195 - K.2021/196

Futbolcu Alihan Kubalas'ın MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.03.2021 tarih ve E.2021/37 - K.2021/71 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 17.06.2021 Perşembe günü saat 15:15'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada futbolcu Alihan Kubalas'ın vekili Av. Korhan Armağan ve MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün vekili Av.Yakub Kızılkaya'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Birleşen davada, davacı/karşı davalı futbolcunun itirazının kısmen kabul edilerek UÇK kararının peşinat ücreti bakımından sözleşmede yer alan kıstelyevm hükmünün uygulanması neticesinde fesih tazminatının (674.133,33TLpeşinat +339.570TLmaç başı) 1.013.703,33TL olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Davacı/ karşı davalı diğer itirazlarının reddine, oybirliği ile,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine; oybirliği ile,

 

5. E.2021/202 - K.2021/197

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Yalçın Koşukavak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.03.2021 tarih ve E.2021/46 - K.2021/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

 

6. E.2021/219- K.2021/198

Bağcılar Spor Kulübü'nün futbolcuları Umut Kıral ve Recep Akkemik ile ilgili AFDK'nın 15.06.2021 tarihli E.2020-2021/88 - K.2020-2021/98 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bağcılar Spor Kulübü'nün futbolcusu Umut Kıral'ın topsuz alanda şiddetli harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Bağcılar Spor Kulübü'nün futbolcusu Recep Akkemik'in sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının; eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

 

 

 

 

7. E.2021/220 - K.2021/199

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün futbolcusu Boran Güler ile ilgili AFDK'nın 15.06.2021 tarihli E.2020-2021/86 - K.2020-2021/97 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün futbolcusu Boran Güler'in rakip takım futbolcusuna yönelik sert ve ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

8. E.2021/223 - K.2021/200

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nün PFDK'nın 13.05.2021 tarih E.2020-20021/1102 - K.2020-2021/1361 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nün başvurusunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4, 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süresinde harç yatırılmadığından dosyanın incelenmeksizin reddine, oybirliği ile,

 

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

 

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.