TR
EN
Üniversite Çocuk Futbolu Etkinlikleri Organizasyonları

Bu projeyle üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Spor Bilimleri fakülteleri ile işbirliğinde 08-11 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklar ile kız liselerinde futbol eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu proje ile ilgili üniversitelerin öğretmenlik, antrenörlük ve futbola ilgi duyan diğer bölüm öğrencilerine topluma hizmet uygulaması veya staj olanağı da sağlanmış olacaktır. Şubat-Haziran 2013 tarihleri arasında uygulanacak bu projede 18 üniversite, 200-300 ilk-ortaokul, 5 Bin çocuk, 20 koordinatör, 400 antrenör, 200-300 öğretmen yer almaktadır.

ÜNİVERSİTE ADI

ÜNİVERSİTE ADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Marmara Üniversitesi-Beykoz

18 Mart Üniversitesi