TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
Milli Takımlar » U 16 » Ege Kupası » 2011 Ege Kupası » Şehirler
MANİSA

Sahip olduğu 1.319.920'lik nüfusuyla Manisa, Ege Bölgesi'nin ikinci en büyük, Türkiye'nin ise 12. büyük kentidir. Mega kent İzmir'e olan yakınlığı, bu şehrin uluslararası limanından yararlanabilmesi, geniş hinterlandı ve tarım üretimindeki çeşitliliği sayesinde Manisa, endüstri ve hizmet sektörlerinde bir merkez haline gelmiştir. Son 10 yılda oldukça şehrin oldukça büyüme göstermesinde, yeni sitelerin, sanayi bölgelerinin ve Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün inşa edilmesinin de payı vardır. Manisa'da ilk yaşam belirtileri M.Ö. 26.000'lere, başka bir deyişle Taş Devri'ne kadar uzanır. Şehirde bulunan bazı kalıntılar, Tunç Çağı'na da işaret etmektedir. Ketn, M.Ö. 13 yy'da Lidyalılar için önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Manisa'nın profesyonel liglerde mücadele eden üç kulübü vardır ve bu takımların iç saha maçlarını oynadıklarını stadyumların hepsi Ege Kupası için kullanılacaktır.

With a population of 1.319.920, Manisa is the second biggest city of Aegean Region and it is the 12th of Turkey. It is a booming center of industry and services, advantaged by its closeness to the international port city and the regional metropolitan center of İzmir and by its fertile hinterland rich in quantity and variety of agricultural production. Manisa's area of extension more than tripled in size across its vast plain in the last decade, with the construction of new block apartments, industrial zones and Celal Bayar University campus. The most notable enterprise of the city is the Vestel Electronics SA which produces and exports consumer products. First indications of life in Manisa, dates back to 26.000 BC, in other words, Stone Age. Certain remains of tombs gives another proofs of life during Bronze Age in the city. The city was an important centre for Lydians around 13th century BC. Manisa has three clubs competing in professional football leagues whose home grounds will be used as venues for Aegean Cup in 2010.

AKHİSAR

Manisa ve tüm Ege Bölgesi'nin en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyan Akhisar, 158.455'lik bir nüfusa sahiptir. Ekonomisi temelde zeytin ve tütün ve üzüm üretimine dayanır. Akhisar'da geçim %70 oranında tarımla sağlanır. İlçede 10 milyondan fazla zeytin ağacı olduğu tahmin edilmektedir. Akhisar'da yaşama dair ilk izler M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanır. Burada M.Ö. 1300'lü yıllarda Amazon'ların yaşadığı tahmin edilmektedir. Akhisar daha sonra Hititler, Lidyalılar, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın egemenliğinde kalmıştır. Akhisar, paranın dünyada ilk kullanılmaya başladığı yerlerden biri olması sebebiyle, çağlar boyunca canlı ve önde gelen bir ticaret merkezi haline gelmiştir. İlçe ayrıca Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birinin (Thyateira) kurulduğu yerdir. Akihsar'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden bir futbol takımı ile 16 amatör takımı bulunmaktadır. İlçe köftesiyle ve fayton imalatı ile de ün salmıştır.

The biggest district of Manisa and all Aegean Region with a population of 158.455. The driving power of its economy which is based 70 percent on agriculture, is olive, tobacco and grape production. It is known that there is nearly 10 million olive trees in the county. The first life indications in the city dates back to 3000 BC. Settlements began near 1300 BC by Amazons. Later, the site became a cradle for civilizations like Hittites, Lydians, Roman Empire, Byzantine Empire and Ottoman Empire. One of the earliest locations in the world where Money is used, even this factor made the town a lively and established trade route for ages. Akhisar is also one of the locations where the first churches of Christianity was founded (named Thyateira).There is one professional club in the county along with 16 amateur clubs. Akhisar is also famous for its 'Meatballs' (a type of Turkish food) and coach manufacturing.

TURGUTLU

Manisa'nın Turgutlu ilçesi 121,020'lik bir nüfusa sahiptir. Sultan II. Murad dönemide Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. Ege Denizi'nden 55km doğuda, deniz seviyesinden 78 metre yüksekte yer alır. İklimi ve coğrafi konumu sayesinde Turgutlu'da zengin yelpazede tarım yapmak mümkündür. Turgutlu topraklarının %54'ü tarıma yapmaya uygundur. Üzüm, pamuk, tütün, domates, buğday, kiraz, şeftali ve erik başlıca yetiştirilen ürünlerdir. Son yıllarda Turgutlu, geçirdiği değişimle birlikte sanayileşme yönünde büyük adımlar atmaktadır. İlçedeki en turistik bölgelerden bir tanesi de Urganlı Kaplıcalarıdır. Sıcaklığı 62-67 derece arasında değişen kaplıcalardan faydalanrak şifa bulmak mümküdür. Kaplıcaların tarihi 1600'lü yıllara dayanır.

Turgutlu county of Manisa has a population of 121,020. Established under Ottoman Empire during Sultan Murad II's reign. Situated 55km east of Aegean Sea and 78 metres high of sea level. The climate and geographical position of Turgutlu allows policultural agriculture. As a matter of fact, 54 per cent of the county's lands is eligible for agriculture. Grape, cotton, tobacco, tomato, wheat, berry, peach and plum and grape are the leading elements of production. However, Turgutlu is now undergoing some major changes and taking giant steps in terms of industrialization. The most touristic location in the county is the Urganlı Thermal Baths. The temperature of the water changes between 62 to 67 degree Celcius. Those thermal baths were first mentioned in the books of history around 1600s.

KULA

52,986 kişilik nüfusu ile Kula, 2010 Ege Kupası'na ev sahipliği yapacak ilçeler arasında en ufağıdır. Kula, Manisa şehir merkezine 124km uzaklıkta, deniz seviyesinden 720 metre yüksekte yer alır. Coğrafi koşulları sayesinde Kula, Türkiye'deki en genç volkanik dağları bünyesinde barındırır. İlçe, el yapımı halıları ve battaniyeleri ile meşhurdur. Buğday, tütün ve meyve yetiştiriciliği Kula ekonomisi açısından önem taşır. Kula tarihi M.Ö. 15.000'lere kadar uzanır. Lidya kenti Sard yakınlarında bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. 7-11 yy.'lar arasında Bizans İmparatorluğu'nun kontrolünde olan Kula, o dönemde Opsikion olarak adlandırılıyordu. 11. yy'da Selçuklular'ın Anadolu'ya gelmesiyle birlikte yöredeki Türk nüfus artı. 1230'lu yıllara gelindiğinde ise, bölge tamamıyla Türkler'in kontrolüne girdi.

The smallest host county of 2010 Aegean Cup with a population of 52,986. One of the farest locations, Kula is 124km away from Manisa city centre. It's 720m above sea level. Geographic conditions of the area made Kula have the youngest volcanic mountains in Turkey. Handweaven carpets and blankets of the county is quite famous. Due to the climate  wheat and tobacco planting is an economical asset in addition to fruit breeding. The history of the county, dates back to 15000 BC but it is known that Kula was a settlement near Lydian city of Sardes. Between the 7th and 11th centuries, Kula was under the control of Byzantine Empire and called Opsikion. After the arrival of Seljuk Turks in second half of 11th century, Turks populated the area and by 1233, Kula was under definite Turkish rule.

SALİHLİ

Salihli, Manisa'nın en kalabalık nüfusa sahip ilçelerinden bir tanesidir. M.Ö. 547'ye kadar Lidyalılar'ın kontrolünde olan kent, daha sonra Persler tarafından fethedilmiş ve M.Ö. 334'e dek Persler'in elinde kalmıştır. Daha sonra Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine giren Salihli, 1400'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. 1927'den beri Manisa'nın ilçesidir. Tarım, tarıma dayalı ticaret ve sanayi şehrin başlıca geçim kaynaklarıdır. İlçede, üzüm, buğday, pamuk, tütün ve mısır üretimi yapılır. Kurşunlu Kaplıcaları ilçedeki turistik yerlerden bir tanesidir.

Salihli is one of the most crowded counties of Manisa city. Until 547 BC, Salihli was under control of Lydians. Later it was conquered by Persians and remained under Persian rule until 334 BC. Salihli later became a part of Roman and Byzantine Empires before it was acquired by Ottoman Empire in 1400. Since 1927 it's a county of Manisa city. Agriculture, trade and industry are leading economical sources. Grape, wheat, cotton, tobacco and corn are the leading products that can be produced in the county. Kurşunlu Thermal Baths are an asset for tourism in the town.

SARUHANLI

Manisa il merkezine 20 km uzaklıkta yer alan ve deniz seviyesinden 43 m yükseklikte kurulmuş olan Saruhanlı'nın genel nüfusu 64.134'tür. Saruhanlı'nın kesin kuruluş tarihi bilinmese de ,Saruhan Beyliği (1313-1437) döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Osmanlılar zamanında 150 haneli bir köy olan Saruhanlı, 1956 yılında Manisa'ya bağlı bir ilçe haline geldi. İlçe halkının büyük bir kısmını 1922 ile 1960 arası Balkan Yarımadası'ndan bölgeye gelen göçmenler oluşturur. İlçedeki halkın çoğu gelirini tarımla sağlamaktadır. Saruhanlı düz ve verimli arazi olan Gediz ovasında yer alır. Bölgede en çok çekirdeksiz üzüm, pamuk, mısır ürünleri yetişmektedir.

Saruhanlı is 20 km far away from Manisa city centre with a population of 64.134 and 43 m above sea level. However, the date of foundation has been unknown yet, it is estimated that it was established in 14th century under the name of Saruhanlı Principality (1313-1437). During the Ottoman Empire reign, it was formed from 150 villages while in 1956, it has become a district of Manisa. Majority of the population include immigrants who have come from The Balkans between the years 1922-1960. Agriculture ise the main economical source of Saruhanlı which locates in Gediz meadow. Grape, cotton and corn are also the foremost products of the district.

SOMA

101,011 nüfusuyla Manisa şehir merkezine 87 km uzaklıkta bulunan Soma , Yunt Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Linyit kömürü kaynaklarının oldukça fazla olduğu ilçede, Soma Termik Santralı ile de elektrik üretilmektedir. Türkiye elektriğinin %10'u buradan karşılanmaktadır. Soma'da ayrıca rüzgar enerji santralleri de bulunmaktadır. Tarih boyunca Hititler, Lidyalılar, İranlılar, Makedonyalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar bu bölgede hüküm sürmüşlerdir.

With a population of 101,011, Soma is 87 km away from Manisa city centre. It locates hillside of Yunt Mountain. Brown coal is the main leading product while, there is also a thermal power station in the district which produces electricity. %10 electricity power of Turkey is supplied from Soma Thermal Power Station. On the other hand; wind power reactors are also found in the town. Throughout the history, many empires reigned in Soma, such as Hittites, Lydians, Persians, Macedonians, Byzantines and Ottomans.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.