TR
EN
TFF » Kulüp Lisans » Külüp Lisans Sistemi Kriterleri
KRİTERLER

Sportif Kriterler:
Kulüplerin, gençlerin sportif ve akademik eğitimine gerekli çabayı sarf etmesi ve bu amaçla yetkin teknik eğiticiler istihdam etmeleri, oyun alanı ve dışında fair-play'in yerleştirilmesi ile ilgililer (futbolcular, hakemler, teknik eğiticiler ve görevliler) arasında ortak anlayışın geliştirilmesi hedefine dönük kriterlerdir.
 
Altyapı Kriterleri:
Ülkemiz ve Avrupa çapında donanım ve temizlik açısından, nitelik bakımından eşit standartta tesislere ulaşılması ve izleyicilerin güvenli, rahat yararlanmalarına elverişli, basın mensuplarının görevlerini düzenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri statların ve futbolcuların yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan tanıyacak eğitim tesislerini oluşturmak amacına dönük kriterlerdir.
 
Personele İlişkin ve İdari Kriterler:

Kulüplerin artan ticari önem karşısında, belli bilgi birikimine sahip, iyi eğitimli, nitelikli profesyonelleri istihdam etmeleri, güvenlik açısından yetkin hizmetlerden yararlanmaları ve sportif başarı açısından da tüm takımların nitelikli teknik öğreticiler tarafından eğitilmeleri ve tıbbi destek görmeleri amacına dönük kriterlerdir.

Mali Kriterler:
Kulüplerin ekonomik ve mali kapasiteleri ile şeffaflık ve kredibilitelerinin artırılması, yatırımcılara gerekli önemin verilmesinin yerleştirilmesi, ulusal ve uluslararası turnuvaların devamlılığının temini ve mali yönden fair-play'in yerleştirilmesi amaçlarına dönük kriterlerdir.

Hukuki Kriterler:
Kulüplerin hukuki yapılarının ve işleyişlerinin ulusal ve futbola ilişkin mevzuat açısından gerekli noktaya taşımaları amacına dönük kriterlerdir.

Futbol Sosyal Sorumluluk Kriterleri:
Kulüplerin, eşitlik ilkesi, herkesi kapsama, ırkçılık karşıtlığı, çocuk ve gençlerin korunması ve refahı, herkes için futbol ve çevreye koruma konularında "UEFA Futbol Sürdürülebilirlik Stratejisi 2030" ve ilgili UEFA yönergelerine uygun bir futbol sosyal sorumluluk stratejisi oluşturmaları ve uygulamaları sayesinde futbolda sosyal sorumluluk bilincini tüm paydaşlara yayabilmek amacına dönük kriterlerdir.