TR
EN
TFF İcra Kurulu
Mehmet Büyükekşi
Başkan
İbrahim Burkay
1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirme Sorumlusu
Murat Aksu
2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk İşleri Sorumlusu
Yusuf Günay
Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nüket Küçükel Ezberci
Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşleri Sorumlusu
Yalçın Orhan
Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler Sorumlusu
Alkın Kalkavan
Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu
Müslüm Özmen
İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez
İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
TFF İcra Kurulu Hakkında


5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan İcra Kurulu'nun, TFF Statüsü'nün 40. Maddesine göre görev ve yetkileri şöyle;

1. İcra Kurulu, TFF Başkanı, başkan vekilleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. İcra Kurulu'nun görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır.

2. Kurulu, TFF Başkanı toplantıya çağırır.

3. İcra Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.

4. Genel Sekreter, İcra Kurulu toplantılarına katılır. İcra Kurulunun gerekli görmesi halinde, konularla ilgili danışmanlar ve uzmanlar da toplantılara katılabilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.

5. İcra Kurulu'nda alınan kararlar derhal uygulanır. İcra Kurulu'nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

6. Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya birinci başkan vekili başkanlık eder.