TR
EN
İletişim
Bora Şengöz
borasengoz@tff.org

Telefon : 0 216 554 51 00
Faks      : 0 216 319 19 58
Sağlık Kurulu Hakkında

Avrupa'da Futbol Federasyonlarının bünyelerinde, Sağlık Kurullarının oluşturulması ve sporcu sağlığına yönelik çalışmalar yapması son yıllarda UEFA tarafından özellikle önerilmektedir. Ülkemizde futbolun özerk federasyon yapısına kavuşmasının hemen ardından TFF bünyesinde ilk Sağlık Kurulu Sayın Şenez Erzik döneminde oluşturulmuştur. Bu anlamda; Türk Futbolu ve Federasyon yönetimleri sağlık alanında çağı yakalayan hatta görev yaptıkları dönemin önünde giden bir vizyona sahip olagelmiştir. Prof. Dr. Sayın Kaya Çilingiroğlu'nun başkanlığında kurulan ilk kuruldan bu yana Prof. Dr. Sayın Ömer Türel, Prof.Dr. Sayın Vahit Özmen ve Prof.Dr. Sayın Mehmet Binnet başkanlıklarında çeşitli dönemlerin sağlık kurulları günümüze kadar değerli çalışmalarda bulunmuşlardır.

Ülkemizde ve dünyada futbolun gelişmesine paralel olarak daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları sağlamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu amaca hizmet etmek üzere, futbol kulüpleri sağlık çalışanlarının eğitimine azami önem veren mevcut Sağlık Kurulu var olan eğitim çalışmalarını geliştirmiş ve bu amaçla kulüplerde çalışan sağlık ekibi elemanları için eğitimlerde başarılı olma koşulu aranan sertifikasyon zorunluluğu getirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda futbol takımlarında TFF Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatında tarif edilen vasıflarda kişiler çalışacak olup sertifika sahibi bu kişilerin sürekli eğitimi her sezon yenilenen eğitim programları ile sürdürülecektir.

Ülkemiz çok genç bir nüfusa ve geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu gerçekten yola çıkarak futbolun gelişmesi, sporcu sağlığına ilişkin sorunların tespiti ve hızla çözülmesi için Sağlık Kurulu, TFF yapılanmasına paralel olarak Bölgesel Sağlık Birimlerini oluşturmuş ve eskisinden farklı, yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Her bir Bölgesel Sağlık Birimi kendi bölgelerindeki futbol takımlarına, kulüplere, TFF sertifikalı sağlık ekibi çalışanlarına ve oyunculara TFF faaliyetleri paralelinde sağlık alanında eğitim, destek ve koordinasyon hizmeti verecektir.

Geçmişte hizmet verenlerin deneyim ve bilgileri olmaksızın geleceğin kurulması zordur. Bu felsefeyle; daha önceki dönemlerde TFF bünyesinde çalışmalarda bulunmuş Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurullarının eski başkanlarından oluşan bir Onur Kurulu oluşturulmuştur. Bu değerli meslek büyüklerinin bilgi ve görüşlerine gereğinde başvurulacak olup istenmeyen ancak karşılaşılması her zaman muhtemel mesleki etik sorunlarının çözümü için de bu kuruldan faydalanılacaktır.

TFF Sağlık Kurulunun ana amacı; kendi uzmanlık alanlarına giren konularda, sağlık ekibi üyelerine gerekli eğitimi vermek, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda FIFA ve UEFA normlarında her türlü bilimsel veriye dayalı çalışmalar yapılarak ortaya çıkan proje ve öneriler TFF Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. 

Sağlık Kurulları

SAĞLIK KURULU

BAŞKAN

PROF. DR. ÖMER TAŞER

BAŞKAN YRD.

PROF. DR. BÜLENT BAYRAKTAR

BAŞKAN YRD.

PROF. DR. EYÜP GÜMÜŞ

1

PROF. DR. ASIM ÖREM

2

PROF. DR. ATA CAN ATALAR

3

PROF. DR. ERMAN ÇAKAL

4

DR. GÜLSEMİN ERTÜRK ÇELİK

5

PROF. DR.HAKAN GÜR

6

PROF. DR. HAKAN GÜVEN

7

HÜSEYİN HAKKI BAĞLAR

8

PROF. DR. MEHMET KURTOĞLU

9

UZM. DT. MUHLİS POLAT

10

DOÇ. DR. MURAT ERDOĞAN

11

DR. OKAN ÖZÇEKER

12

UZM. DR. OSMAN GAZİ KİRAZ

13

PROF. DR. SONER ŞAHİN

14

PROF. DR. YAŞAR GÜL BALTACIONUR KURULU

1

PROF. DR. ÖMER TÜREL

2

PROF. DR. VAHİT ÖZMEN

3

PROF. DR. MEHMET SERDAR BİNNETSAĞLIK VE PERFORMANS İCRA KURULU

BAŞKAN

PROF. DR. ÖMER TAŞER

1

PROF. DR. ALİ ERŞEN

2

UZM. DR. ANIL IŞIK

3

DOÇ. DR. BERKİN TOKER

4

PROF. DR. BÜLENT BAYRAKTAR

5

UZM. DR. ENGİN DİNÇ

6

DOÇ. DR. GÖKHAN POLAT

7

DOÇ. DR. GÖKSEL DİKMEN

8

HÜSEYİN HAKKI BAĞLAR

9

PROF. DR. İBRAHİM TUNCAY

10

PROF. DR. KEREM BİRSEL

11

UZM. DR. SERGEN DEVRAN

12

OP. DR. TUNAY ERDENBÖLGE SAĞLIK BİRİMİ BAŞKANLARI

ADANA

PROF. DR. YAMAN SARPEL

ANKARA

UZM. DT. MUHLİS POLAT

ANTALYA

UZM. DR. ABDÜLAZİZ TÜRKSOYLU

BURSA

PROF. DR. HAKAN GÜR

DİYARBAKIR

DR. MURAT GÖZEN

ERZURUM

DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLGEHAN ÖZTOP

İSTANBUL

DOÇ. DR. YAVUZ LİMA

İZMİR

PROF. DR. METİN ERGÜN

KAYSERİ

PROF. DR. SİNAN KARAOĞLU

MALATYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ERGEN

SAKARYA

PROF. DR. YAVUZ KOCABEY

SAMSUN

PROF. DR. YILMAZ TOMAK

TRABZON

OP. DR. YUSUF AŞIK

VAN

DOÇ. DR. ŞEYHMUS KAPLAN