TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Denetleme Kurulu

ASIL ÜYELER

BAŞKAN

İSMAİL GERÇEK

ÜYE

ÖMER FARUK ÇELİK

ÜYE

OSMAN ARSLAN

ÜYE

SELİM DOĞAN

ÜYE

ÖMER BURHANOĞLU

YEDEK ÜYELER

1

ENES MALİK AY

2

MERT ERER

3

İSMAİL SERDAR İPLİKÇİOĞLU

4

BURAK ALCAN

Denetleme Kurulu Hakkında

Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asıl, mali konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

Denetleme Kurulu'nun Görev Yetki ve Sorumlulukları


Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyesi tüzel kişilere ve gerçek kişilere Genel Kurulun toplantı tarihinden bir ay önce gönderir. Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine ayrıca rapor gönderilmez. Raporun postaya veriliş tarihi gönderme tarihi olarak kabul edilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.