TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Sağlık Kurulu Hakkında

Avrupa'da Futbol Federasyonlarının bünyelerinde, Sağlık Kurullarının oluşturulması ve sporcu sağlığına yönelik çalışmalar yapması son yıllarda UEFA tarafından özellikle önerilmektedir. Ülkemizde futbolun özerk federasyon yapısına kavuşmasının hemen ardından TFF bünyesinde ilk Sağlık Kurulu Sayın Şenez Erzik döneminde oluşturulmuştur. Bu anlamda; Türk Futbolu ve Federasyon yönetimleri sağlık alanında çağı yakalayan hatta görev yaptıkları dönemin önünde giden bir vizyona sahip olagelmiştir. Prof. Dr. Sayın Kaya Çilingiroğlu'nun başkanlığında kurulan ilk kuruldan bu yana Prof. Dr. Sayın Ömer Türel, Prof.Dr. Sayın Vahit Özmen ve Prof.Dr. Sayın Mehmet Binnet başkanlıklarında çeşitli dönemlerin sağlık kurulları günümüze kadar değerli çalışmalarda bulunmuşlardır.

Ülkemizde ve dünyada futbolun gelişmesine paralel olarak daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti verecek yapılanmaları sağlamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu amaca hizmet etmek üzere, futbol kulüpleri sağlık çalışanlarının eğitimine azami önem veren mevcut Sağlık Kurulu var olan eğitim çalışmalarını geliştirmiş ve bu amaçla kulüplerde çalışan sağlık ekibi elemanları için eğitimlerde başarılı olma koşulu aranan sertifikasyon zorunluluğu getirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda futbol takımlarında TFF Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatında tarif edilen vasıflarda kişiler çalışacak olup sertifika sahibi bu kişilerin sürekli eğitimi her sezon yenilenen eğitim programları ile sürdürülecektir.

Ülkemiz çok genç bir nüfusa ve geniş bir coğrafyaya sahiptir. Bu gerçekten yola çıkarak futbolun gelişmesi, sporcu sağlığına ilişkin sorunların tespiti ve hızla çözülmesi için Sağlık Kurulu, TFF yapılanmasına paralel olarak Bölgesel Sağlık Birimlerini oluşturmuş ve eskisinden farklı, yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Her bir Bölgesel Sağlık Birimi kendi bölgelerindeki futbol takımlarına, kulüplere, TFF sertifikalı sağlık ekibi çalışanlarına ve oyunculara TFF faaliyetleri paralelinde sağlık alanında eğitim, destek ve koordinasyon hizmeti verecektir.

Geçmişte hizmet verenlerin deneyim ve bilgileri olmaksızın geleceğin kurulması zordur. Bu felsefeyle; daha önceki dönemlerde TFF bünyesinde çalışmalarda bulunmuş Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurullarının eski başkanlarından oluşan bir Onur Kurulu oluşturulmuştur. Bu değerli meslek büyüklerinin bilgi ve görüşlerine gereğinde başvurulacak olup istenmeyen ancak karşılaşılması her zaman muhtemel mesleki etik sorunlarının çözümü için de bu kuruldan faydalanılacaktır.

TFF Sağlık Kurulunun ana amacı; kendi uzmanlık alanlarına giren konularda, sağlık ekibi üyelerine gerekli eğitimi vermek, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda FIFA ve UEFA normlarında her türlü bilimsel veriye dayalı çalışmalar yapılarak ortaya çıkan proje ve öneriler TFF Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. 

İletişim
Bora Şengöz
borasengoz@tff.org

Telefon : 0 216 554 51 00
Faks      : 0 216 319 19 58
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.