TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 14.01.2021 14.01.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 14.01.2021
TFF Tahkim Kurulu 14 Ocak 2021 günlü (5) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/3 - K.2021/8

Ağrı 1970 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Özgen Erdem ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/241 - K.2020/329 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2021/4 - K.2021/9

Ağrı 1970 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Emre Sağlık ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/280 - K.2020/364 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/5 - K.2021/10

Ağrı 1970 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Furkan Keleş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/290- K.2020/353 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2021/6 - K.2021/11

Ağrı 1970 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Gökhan Özer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/242- K.2020/330 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/8 - K.2021/12

Altay Spor Kulübü'nün futbolcu Kerim Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.11.2020 tarih ve E.2020/229- K.2020/315 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/12 - K.2021/13

Van Spor Futbol Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 30.12.2020 tarih ve 63 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Van Spor Futbol Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2021/16 - K.2021/14

Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ramazan Çelik ve futbolcusu Ahmet Taş ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/547 K.2020-2021/678 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ramazan Çelik'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.750,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün futbolcusu Ahmet Taş'ın müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddi ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2021/17 - K.2021/15

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ve idarecisi Mahmut Recevik ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Mahmut Recevik'in TFF'ye yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine,

9. E.2021/18 - K.2021/16

Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcuları Atakan Cangöz, Ahmet Özden, Sefa Narin Ergün Nazlı ve antrenörü Taşkın Darcan ile ilgili PFDK'nın 05.01.2021 tarihli E.2020-2021/535 K.2020-2021/663 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Atakan Cangöz'ün ihraç edilmesine rağmen yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına,

İhraç sonrası kavgaya karışmasından dolayı FDT'nin 45/a. ve 35/4. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Ahmet Özden'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Ahmet Özden'in 6 resmi müsabakadan men ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün antrenörü Taşkın Darcan'ın kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Sefa Narin'in kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Serik Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Ergün Nazlı'nın kavgaya karışması nedeniyle FDT'nin 45/a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 4.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2021/19 - K.2021/17

Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün idarecileri Adem Yılmaz ve Süleyman Hakan Aydın ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/539 K.2020-2021/680 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün idarecisi Adem Yılmaz'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Royal Hastanesi Bandırma Spor Kulübü'nün idarecisi Süleyman Hakan Aydın'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 18.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2021/20 - K.2021/18

Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco ile ilgili PFDK'nın 12.01.2021 tarihli E.2020-2021/555 K.2020-2021/696 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir. 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.