TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 11.02.2021 11.02.2021
Tahkim Kurulu Kararları - 11.02.2021

TFF Tahkim Kurulu 11 Şubat 2021 günlü (15) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/30 - K.2021/46

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz'un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

2. E.2021/32 - K.2021/47

Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Taner Çekiç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/196 - K.2020/373 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Davacı vekili her ne kadar UÇK kararına karşı bir kısım hususlarda itiraz etmiş ise de; itirazını, davalının Tahkim başvuru dilekçesine karşı sunduğu cevap dilekçesi ile ileri sürdüğü görülmekle; süresinde yapılmayan itirazın usul yönünden reddine, oybirliği,

3. E.2021/33 - K.2021/48

Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Feyyaz Aydil ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/202 - K.2020/374 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Davacı vekili her ne kadar UÇK kararına karşı bir kısım hususlarda itiraz etmiş ise de; itirazını, davalının Tahkim başvuru dilekçesine karşı sunduğu cevap dilekçesi ile ileri sürdüğü görülmekle; süresinde yapılmayan itirazın usul yönünden reddine, oybirliği,

4. E.2021/34 - K.2021/49

Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Şevket Güngör ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2020 tarih ve E.2020/203 - K.2020/375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/35 - K.2021/50

Futbol Menajeri Serkan Karaduman'ın Kol Sportif Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/314 - K.2020/380 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.02.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Futbol Menajeri Serkan Karaduman'ın vekili Av. İsmail Coşkun'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/61 - K.2021/51

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nün idarecisi Ümit Saltık ile ilgili PFDK'nın 02.02.2021 tarihli E.2020-2021/617 K.2020-2021/771 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nün idarecisi Ümit Saltık'ın ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nün idarecisi Ümit Saltık'ın toplam 10 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2021/62 - K.2021/52

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün idarecisi Soner Soykan ile ilgili PFDK'nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/622 K.2020-2021/780 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.02.2021 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Yılport Samsun Spor Kulübü'nün vekili Av. Ece Özsü ve idarecisi Soner Soykan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Tanık Nedim Öztürk'ün beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün idarecisi Soner Soykan'ın protokol tribününden inerek akredite edilmediği T alanında bulunması ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

8. E.2021/63 - K.2021/53

Gölcük Spor Kulübü'nün PFDK'nın 02.02.2021 tarihli E.2020-2021/616 K.2020-2021/765 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 11.02.2021 Perşembe günü saat 16:00'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gölcük Spor Kulübü'nün vekili Av. Ali Topuz'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gölcük Spor Kulübü'nün A Takım Listesinde yer almayan sporcuların müsabaka isim listesine yazılması suretiyle oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların müsabakada yer almasından dolayı 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün TFF 3. Lig Futbolcu Uygunluğu ve Genç Futbolcu Teşvik Sistemi Başlıklı Ek-2. maddesi ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) Hükmen Mağlup Sayılması cezasının sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2021/64 - K.2021/54

Esenler Erok Spor Kulübü'nün Başkanı Zafer Topaloğlu ve görevlisi Serkan Arslan ile ilgili PFDK'nın 09.02.2021 tarihli E.2020-2021/644 K.2020-2021/807 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Esenler Erok Spor Kulübü'nün Başkanı Zafer Topaloğlu'nun akredite edilmediği soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 6.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Esenler Erok Spor Kulübü'nün görevlisi Serkan Arslan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir. 

 
Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.