TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 27.01.2022 27.01.2022
Tahkim Kurulu Kararları - 27.01.2022

TFF Tahkim Kurulu 27 Ocak 2022 günlü (7) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2021/424 - K.2021/438 Ek

Futbolcu Ömer Faruk Yılmaz'ın, Tahkim Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve E.2021/424 - K.2021/438 sayılı kararı ile onanan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/483 - K.2021/507 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verildiği ve söz konusu kararın Kurulumuz tarafından onandığı görüldüğünden; HMK 378/1 hükmü kıyasen uygulanmak suretiyle dosyanın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2022/7 - K.2022/26

Ümraniye Spor Kulübü Deneği'nin, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/474 - K.2021/499 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 27.01.2022 Perşembe günü saat 14:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Ümraniye Spor Kulübü Deneği'nin vekili Av. Ercan Sevdimbaş ve Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği vekili Av. Hüseyin Çetinkaya'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun davanın reddi yönündeki kararının kaldırılmasına ve davacı Ümraniye Spor Kulübü Deneği'nin alacak talebinin kabulü ile 300.000 TL alacağın davalı Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nden tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine, oybirliği ile,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine,

3. E.2022/8 - K.2022/27

Diyarbekirspor A.Ş.'nin, futbolcu Barış Sağır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/467 - K.2021/492 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2022/9 - K.2022/28

Bayrampaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcu Şahin Aygüneş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/470 - K.2021/495 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davalı kulübün itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, alacağa uygulanacak faiz başlangıç tarihinin dava tarihi olan 27.08.2021 tarihi şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

5. E. 2022/10 - K.2022/29

Gümüşhane Spor Kulübü'nün, futbolcu Tuğay Adamcıl ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/501 - K.2021/523 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2022/11 - K.2022/ 30

Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün, futbolcu Gencay Erten ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.10.2021 tarih ve E.2021/521 - K.2021/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E. 2022/25 - K. 2022/31

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve E.2021-2022/550 - K.2021-2022/649 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/26 - K. 2022/32

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, U-16 takımı futbolcusu Aziz Eren Balaban ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.01.2022 tarih ve E.2021-2022/602 - K.2021-2022/783 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Aziz Eren Balaban'ın rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.