TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
Tahkim Kurulu Kararları - 29.04.2022 29.04.2022
Tahkim Kurulu Kararları - 29.04.2022

TFF Tahkim Kurulu 29 Nisan 2022 günlü (31) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 55. maddesiyle, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 2. madde gereği yerine getirilerek gündemdeki dosyaların görüşülmesine geçilmiştir.

1. E. 2022/73 - K. 2022/217

Futbolcu Çağlar Birinci'nin, Elazığ Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve E.2017/69- K.2021/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 18.03.2022 tarihli toplantısında incelemeye alınan ve ara karar gereğince; Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E. 2019/388 sayılı dosyasından celbedilen tüm belgeler, davacı vekili tarafından sunulan 18.04.2022 ve 28.04.2022 tarihli beyan dilekçeleri ile davalı tarafından 13.04.2022 tarihinde sunulan beyan dilekçesi incelenmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2022/198 - K. 2022/218

Erbaa Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Kadir Mert Örentepe ve Osmaniye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E.2022/2- K.2022/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2022/200 - K. 2022/219

Futbol Menajeri Murat Ardıçlık'ın, Hatay Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E.2021/598- K.2022/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2022/201 - K. 2022/220

Futbolcu Baran Basut'un, Gümüşhane Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E.2022/10- K.2022/17 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2022/202

Futbol Menajeri Serdar Meriç'in, futbolcu Hüsamettin Yener ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E.2022/1 - K.2022/11 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

6. E.2022/220 - K.2022/221

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve E.2021-2022/887 - K.2021-2022/1022 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 300.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E. 2022/221 - K. 2022/222

Afjet Afyon Spor Kulübü'nün masörü Adem Halit Arı'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/914 - K.2021-2022/1089 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Afjet Afyon Spor Kulübü'nün masörü Adem Halit Arı'nın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47/1-c maddesi uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle Afjet Afyon Spor Kulübü'nün masörü Adem Halit Arı'nın toplam 10 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/222 - K. 2022/223

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, futbolcuları Hividar Ödüngit, Sultan Demir ve Ebru Dolu ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve E.2021-2022/1188 - K.2021-2022/1579 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Hividar Ödüngit'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Sultan Demir'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Ebru Dolu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E. 2022/223 - K. 2022/224

Tekirdağ Spor Kulübü'nün, futbolcusu Suat Vatansever ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve E.2021-2022/1299 - K.2021-2022/1660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tekirdağ Spor Kulübü'nün futbolcusu Suat Vatansever'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının; Futbol Disiplin Talimatı'nın 73/1. maddesi uyarınca savunma alınmadan ceza tayin edildiği anlaşıldığından AFDK tarafından verilen cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

10. E. 2022/224 - K. 2022/225

Batman Petrol Spor A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/916 - K.2021-2022/1090 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Batman Petrol Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E. 2022/225 - K. 2022/226

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, U-19 futbolcusu Efecan Mızrakçı ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve E.2021-2022/1267 - K.2021-2022/1662 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, U-19 futbolcusu Efecan Mızrakçı'nın eyleminin ihraç sonrası olması nedeniyle kırmızı karttan 1 resmi müsabaka ve müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabaka olmak üzere verilen toplam 3 resmi müsabakadan men cezasının; (ihraç sonrası kırmızı karttan verilen 1 resmi müsabakadan men cezası dışında) müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 13. maddeleri uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının Futbol Disiplin Talimatı'nın 73/1. maddesi uyarınca savunma alınmadan ceza tayin edildiği anlaşıldığından AFDK tarafından verilen cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

12. E. 2022/226 - K. 2022/227

Trabzon Spor A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/901- K.2021-2022/1082 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

13. E. 2022/227 - K. 2022/228

Esenler Erok Spor Kulübü'nün, futbolcusu Mehmet Eksik ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/928 - K.2021-2022/1084 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Esenler Erok Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Eksik'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/5-a, 41/1-a, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 4 resmi müsabakadan men ve 2.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

14. E. 2022/228 - K. 2022/229

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/903 - K.2021-2022/1071 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

15. E. 2022/229 - K. 2022/230

Adana Demirspor A.Ş.'nin, futbolcusu Mario Barwuah Balotelli ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2021-2022/905 - K.2021-2022/1077 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Adana Demirspor A.Ş.'nin futbolcusu Mario Barwuah Balotelli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

16. E. 2022/230 - K. 2022/231

Öz İdil Spor Kulübü futbolcusu Hasan Yılmaz'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve E.2021-2022/1256 - K.2021-2022/1664 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Öz İdil Spor Kulübü futbolcusu Hasan Yılmaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

17. E.2022/231 - K. 2022/232

Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Vanessa Noelle Kiomegne Djomo ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.04.2022 tarih ve E.2021-2022/1337- K.2021-2022/1665 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Vanessa Noelle Kiomegne Djomo'nun şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.