TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 03.02.2023 3.02.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 03.02.2023

TFF Tahkim Kurulu 03 Şubat 2023 günlü (7) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/554 – 2023/87

Menemen Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin, futbolcu Emir Şenocak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.10.2022 tarih ve E.2022/360- K.2022/351 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazın kısmen kabulü ile maaş ödemesi açıklamalı ödeme belgelerinin dikkate alınarak 20.000,00TL’nin düşülmesi neticesinde alacak tutarının 76.000,00 TL olarak belirlenerek UÇK kararının düzeltilerek onanmasına ,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E. 2022/580 – K.2023/88

Futbolcu Vefa Temel’in, Giresun Spor Kulübü Derneği ve Bursa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.10.2022 tarih ve E.2022/323 - K.2022/334 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; UÇK kararının feshin haksızlığının tespitine dair kısmının kaldırılarak, feshin haklılığının tespitine karar verilmesine, sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına, oybirliği ile,

3. E.2022/581 – K.2023/89

Teknik Adam Hakan Kurt’un, Giresun Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.11.2022 tarih ve E.2022/462- K.2022/442 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı teknik adamın itirazının kabul edilerek 22.500,00 TL alacağın kabulü ile UÇK kararının 90.000,00 TL biçiminde düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E. 2022/582– K.2023/90

Futbolcu Zeki Yavru’nun, Giresun Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 09.11.2022 tarih ve E.2022/425- K.2022/417 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacı futbolcunun itirazının kabul edilerek 52.884.50 TL tutarlı alacağın kabulü ile UÇK kararının 733.564,04 TL olarak düzeltilerek onanmasına ,

- Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2023/46 – K.2023/91

Akyurt Belediye Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/47 – K.2023/92

Alibeyköy Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2023/57 – K.2023/93

Giresun Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Osman Paşa Zorlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2022 tarih ve E.2022/493- K.2022/466 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/59 – K.2023/94

Van Spor Futbol Kulübü’nün, futbolcu Kubilay Akyüz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/488- K.2022/472 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/63 – K.2023/95

Bayrampaşa Spor A.Ş.’nin, futbolcu Ahmet Bahçıvan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/489- K.2022/473 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/64 – K.2023/96

Bayrampaşa Spor A.Ş.’nin, futbolcu Cengizhan Bayrak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 22.12.2022 tarih ve E.2022/517- K.2022/495 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2023/74 – K.2023/97

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590- K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 03.02.2023 Cuma günü saat 14:15'te icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin, başkanı Dursun Aydın Özbek, vekilleri Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin idarecisi Dursun Aydın Özbek’in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezasının; dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren35 gün hak mahrumiyeti ve 84.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren 135.000,00 TL biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

12. E.2023/78 – K.2023/98

Bayrampaşa Spor A.Ş.’nin, 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/603 - K.2022-2023/788 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bayrampaşa Spor A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2023/79 – K.2023/99

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Ayhan Öztürk ile ilgili AFDK’nın 21.01.2023 tarih ve E.2022-2023/842 - K.2022-2023/1046 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Ayhan Öztürk’ün müsabaka görevlisine yönelik hakaretinin yoğunluğu ve ısrarı nedeniyle alt sınırdan ayrılarak FDT’nin 41/1-c ikinci cümle uyarınca takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü’nün, teknik sorumlusu Ayhan Öztürk’ün toplam 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023-80 – K.2023/100

Yeşilyurt D.Ç. Of Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Aktaş’ın, PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/606- K.2022-2023/786 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yeşilyurt D.Ç. Of Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Aktaş’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/81 – K.2023/101

Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Furkan Melihşah Özcan ile ilgili AFDK’nın 29.01.2023 tarih ve E.2022-2023/841- K.2022-2023/1045 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Furkan Melihşah Özcan, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmış ise de; eylem ile ceza arasındaki orantı dikkate alınarak FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 2/5 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

16. E.20238/82 – K.2023/102

Bodrum Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/586- K.2022-2023/773 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bodrum Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün E blokda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bodrum Spor A.Ş.’nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

17. E.2023/83 – K.2023/103

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve idarecisi Erol Bilecik’in, PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/599- K.2022-2023/751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Erol Bilecik’in müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2.maddesi nedeniyle verilen 200.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sonuç olarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kulüp idarecisi tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi nedeniyle verilen 200.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek sonuç olarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

18. E.2023/84 – K.20223/104

Bursa Spor Kulübü Derneği’nin PFDK’nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/598- K.2022-2023/759 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü Derneği’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bursa Spor Kulübü Derneği’nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

19. E.2023/85 – K.2023/105

Emre Selen’in, PFDK’nın 22.01.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Emre Selen’in vekili tarafından TFF Hukuk Müşavirliğince FDT’nin 82. ve 83. maddesi uyarınca 20.01.2023 tarihinde konulan idari tedbirin kaldırılması talebinin FDT’nin 84/3. maddesi uyarınca reddine dair verilen kararda, hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

20. E.2023/86 – K.2023/106

Sercan Çobanoğlu’nun başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Sercan Çobanoğlu’nun başvurusunun; Kurulumuz’un görevsizliği nedeniyle reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.