TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 24.02.2023 24.02.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 24.02.2023

TFF Tahkim Kurulu 24 Şubat 2023 günlü (8) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/555 – K.2023/107

GMG Kastamonu Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Recep Yılmaz arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 03.11.2022 tarih ve E.2022/424- K.2022/407 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/51 – K.2023/108

Ardeşen Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E. 2023/52– K.2023/109

Gümüşhane Sportif Faaliyetler Tic. ve San. A.Ş.’nin, futbolcu Cengiz Biçer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/490- K.2022/474 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davalının itirazının kısmen kabulü ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının maç başı ücret alacağına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden dava tarihi olan 17.10.2022 biçiminde düzeltilerek onanmasına , oybirliği ile,

4. E.2023/54 - K.2023/110

Isparta 32 Spor Kulübü Derneği’nin, teknik adam Yasin Tunçer ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2022 tarih ve E.2022/506- K.2022/468 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/55 – K.2023/111

Isparta 32 Spor Kulübü Derneği’nin, teknik adam Hakan Şimşek ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2022 tarih ve E.2022/507- K.2022/469 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2023/58 – K.2023/112

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin, teknik adam Zafer Uysal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/502- K.2022/483 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/60 – K.2023/113

Bitexen Van Spor Futbol Kulübü’nün, futbolcu Barış Gök ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/539- K.2022/471 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/65 – K.2023/114

Soma Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Baha Kısacık ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/498- K.2022/480 sayılı kararına tarafların itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/67 – K.2023/115

Erzurumspor Futbol Kulübü’nün, futbolcu Yusuf Koç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.12.2022 tarih ve E.2022/529- K.2022/507 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/87 – K.2023/116

Samsun Spor Kulübü A.Ş.’nin, PFDK’nın 02.02.2023 tarih ve E.2022-2023/640- K.2022-2023/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Samsun Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt Tribün 110, 111, 112, 115 numaralı, Doğu Alt Tribün 130, 131, 132 numaralı, Doğu Üst Tribün 233, 234, 235 numaralı, Güney Üst Tribün 204, 205, 206 numaralı, Kuzey Üst Tribün 226, 227 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2023/88 – K.2023/117

Pendikspor Futbol A.Ş.’nin, görevlisi Seyfullah Üçgün ile ilgili PFDK’nın 02.02.2023 tarih ve E.2022-2023/626 - K.2022-2023/806 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Pendik Spor Futbol A.Ş.’nin görevlisi Seyfullah Üçgün’ün hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39/2. ve 13. maddeleri uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

12. E.2023/89 – K.2023/118

Bursa Spor Kulübü Derneği’nin, teknik sorumlusu İsmail Ertekin’in PFDK’nın 02.02.2023 tarih ve E.2022-2023/630- K.2022-2023/802 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü Derneği’nin teknik sorumlusu İsmail Ertekin’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezasının; dosyaya sunulan görüntünün incelenmesi ve somut olayın özelliklerine göre; FDT'nin 13. maddesinin uygulanması ile takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.000,00TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

13. E.2023/90 – K.2023/119

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği’nin, PFDK’nın 02.02.2023 tarih ve E.2022-2023/629- K.2022-2023/807 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023/91 – K.2023/120

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin, PFDK’nın 02.02.2023 tarih ve E.2022-2023/623- K.2022-2023/794 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 87.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

15. E.2023/92 – K.2023/121

1926 Polatlı Belediyesi Spor Kulübü’nün futbolcusu Oğul Can Aktaş ile ilgili AFDK’nın 03.02.2023 tarih ve E.2022-2023/922- K.2022-2023/1135 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1926 Polatlı Belediyesi Spor Kulübü’nün futbolcusu Oğul Can Aktaş’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023/93 – K.2023/122

Ermaş Muğla Spor Kulübü, futbolcusu Onur Ersoy, teknik sorumlusu Egemen Urhan ve antrenörü Halil Evren Şentürk ile ilgili AFDK’nın 01.02.2023 tarih ve E.2022-2023/893- K.2022-2023/1082 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ermaş Muğla Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2, 35/3. ve 13. maddeleri uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ermaş Muğla Spor Kulübü’nün futbolcusu Onur Ersoy’un müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve bu eyleminin ısrarı ve yoğunluğu dikkate alınarak FDT’nin 36/5-a. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ermaş Muğla Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Egemen Urhan’ın müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c. ve 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ermaş Muğla Spor Kulübü’nün antrenörü Halil Evren Şentürk’ün müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c. ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

17. E.2023/115 – K.2023/123

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, idarecisi Selahattin Baki, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ve kaleci antrenörü Özden Öngün ile ilgili PFDK’nın 23.02.2023 tarih ve E.2022-2023/641- K.2022-2023/822 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.02.2023 Cuma günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Av. Uğur Oker ile Av. Ali Topuz’un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları nedeniyle ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 38/2., 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kaleci antrenörü Özden Öngün’ün müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.