TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 03.03.2023 3.03.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 03.03.2023

TFF Tahkim Kurulu 03 Mart 2023 günlü (9) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2023/61 – K.2023/124

Futbolcu Oktay Aydın’ın, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/544- K.2022/487 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde; dava dilekçesinde 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 ve 2021/2022 sezonuna ait alacakların talep edilmiş olduğunu, UÇK tarafından yapılan tebligat üzerine 3 adet sözleşme örneğinin dosyaya sunulduğunu, bunlardan 01.08.2018 ile 31.05.2020 dönemini kapsayan 01.08.2018 tarihli sözleşmede UÇK’nın yetkili olduğunun belirtildiği; 09.09.2020 ile 31.05.2021 tarih aralığını kapsayan 09.09.2020 tarihli sözleşmede yerel mahkemenin yetkili kılındığı ve 03.09.2021 ile 31.05.2022 tarihleri arasını kapsayan 03.09.2021 tarihli sözleşmede ise UÇK’nın yetkili olduğunun belirtildiği, UÇK tarafından bu sözleşmeler ile ilgili ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekirken yalnızca 2020-2021 sezonuna ait UÇK’nın yetkili olmaması nedeniyle başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verildiği, bu kapsamda UÇK tarafından verilen kararın 2020/2021 sezonu açısından sözleşme ve Talimat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından anılan kararın onanması ile itirazın reddine,

Ancak, dava dilekçesindeki 2019/2020 ve 2021/2022 sezonuna ilişkin yapılan sözleşmelerde açıkça UÇK’nın görevli ve yetkili olduğunun kabul edildiği anlaşıldığından bu taleplerle ile ilgili yargılamaya devamla bir hüküm kurulması gerekirken, anılan hususlarda herhangi bir açıklama, değerlendirme yapılmadığı ve karar verilmediği anlaşıldığından UÇK’nın açılan davaya bu yönlerden bakarak yapacağı yargılama sonunda bir karar vermesi için dosyanın UÇK’ya gönderilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/94 – K.2023/125

Horozkent Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 03.02.2023 tarih ve E.2022-2023/857 - K.2022-2023/1139 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/95

Hakem Hasan Hüseyin Yazıcılar’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

4. E. 2023/96

Hakem Caner Ak’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına , oybirliği ile,

5. E.2023/97

Hakem Göksu Furkan Güngör’ün, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

6. E.2023/98

Hakem Emre Bulut’un, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

7. E.2023/99

Hakem Muhammed Yıldız’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

8. E.2023/100

Gözlemci Faruk Bülent Yazgül’ün, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

9. E.2023/101

Hakem Cihan Ölmez’in, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

10. E.2023/102

Hakem İbrahim Tokmak’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

11. E.2023/103

Hakem Ahmet Turan Timuroğlu’nun, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

12. E.2023/104

Hakem Enes Kanpara’nın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

13. E.2023/105

Gözlemci Yusuf Yılmaz’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

14. E.2023/110 – K.2023/126

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Taner Gümüş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.01.2023 tarih ve E.2022/551- K.2023/9 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/111 – K.2023/127

Bayrampaşa Spor A.Ş.’nin, futbolcu Mehmet Enes Sarı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.01.2023 tarih ve E.2022/508- K.2023/1 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023/116 - K.2023/128

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp ve idarecisi Erol Bilecik ile ilgili PFDK’nın 23.02.2023 tarih ve E.2022-2023/641- K.2022-2023/822 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, idarecisi Selahaddin Baki’nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 190.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Erol Bilecik’in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2., maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle indirim yapılarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.