TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Tahkim Kurulu Kararları - 16.03.2023 16.03.2023
Tahkim Kurulu Kararları - 16.03.2023

TFF Tahkim Kurulu 16 Mart 2023 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2023/135 - K.2023/142

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Busem Şeker ile ilgili AFDK’nın 08.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1013 - K.2022-2023/1233 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Busem Şeker’in kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; sübuta eren eylemin “şiddetli hareket" niteliğinde olduğu anlaşıldığından; itiraz eden Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Busem Şeker’in rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin FDT'nin 43. maddesi uyarınca takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılarak AFDK kararının farklı gerekçe ile onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.