TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
TFF Olağan Genel Kurul Çağrısı 2.06.2013
TFF Olağan Genel Kurul Çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Olağan Genel Kurulu'nun 18 Haziran 2013 Salı günü Ankara'da yapılmasına karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun kararı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2012-31.05.2013 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 18.06.2013 günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımı ile 19.06.2013 günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 26.06.2013 tarihinde aynı saatte Ankara Marriott Oteli'nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 22.05.2013 tarih ve 25 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir."

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1-  Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,
2-  Toplantının açılışı,
3-  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi )
4-  İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,
5-  Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
6-  Başkanın sunuşu,
7-  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
8-  Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,
9-  01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun okunması,
10- Genel Kurul'da okunan 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,
11- Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,
12- Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,
13- Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,
14- TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
15- Denetleme Kurulu'nun 01.06.2012 - 31.05.2013 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
16- 01.06.2013 - 31.05.2014 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,
17- Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
18- Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,
19- Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,
20- Dilekler,
21- Kapanış.

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.