TFF
ANA SAYFA
TFF
MİLLİ TAKIMLAR
LİGLER
KUPALAR
FGD
BİLGİ BANKASI
 
 
TFF Olağan Genel Kurul Çağrısı 28.05.2009
TFF Olağan Genel Kurul Çağrısı
 TFF Yönetim Kurulu'nun duyurusu ve Olağan Genel Kurul'un gündemi şöyle;

"5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun ile yürürlüğe giren Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27.maddesi hükmü gereğince 01.06.2008 - 31.05.2009 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 12.06.2009 günü saat 11:00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 13.06.2009 günü saat 11:00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 20.06.2009 tarihinde aynı saatte Ankara Sheraton Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19 Mayıs 2009 Tarih ve 46 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verildi. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1. Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti,

2. Toplantının Açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu,
( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter Seçimi )

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarının İmza Yetkisi Verilmesi,

6. Başkanın Sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi,

9. 01.06.2008 - 31.05.2009 Dönemi Gelir - Gider Tabloları ve Bilançosunun Okunması,

10. Genel Kurul'da Okunan 01.06.2008 - 31.05.2009 Dönemi Gelir - Gider Tabloları ve Bilançosunun Görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun Okunması,

12. Genel Kurul'da Okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun Görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a Sunumu,

14. TFF Başkanları'nın 01.06.2008 - 31.05.2009 Dönemi, Hesap ve Faaliyetlerinden Ötürü ayrı ayrı İbrası,

15. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2008 - 31.05.2009 Dönemi Hesap ve Faaliyetlerinden Ötürü İbrası,

16. 01.06.2008 - 31.05.2009 Dönemi İle İlgili Denetleme Kurulu'nun Hesap ve Faaliyetlerinden Ötürü
İbrası,

17. 01.06.2009 - 31.05.2010 Dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü veya Reddi Hakkında Oylama Yapılması,

18. Gerektiğinde Bütçe Tadilleri Yapmak İçin Yönetim Kurulu' na Yetki Verilmesi

19. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

20. 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesinin 3. fıkrası hükmü çerçevesinde Statü'nün tanımlar kısmının yeniden düzenlenmesi, 1. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesi, 2. maddesinin 1. fıkrasının g. bendinin değiştirilmesi ve fıkraya yeni bir bent eklenmesi, 20. maddesinin 1. fıkrasının e bendinin değiştirilmesi, 25. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi, 30. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi, H bölüm başlığının, 54. maddesinin başlığının ve metninin değiştirilmesi, 63. maddesinin başlığı ile 1. ve 2. fıkralarının değiştirilmesi, 66 maddesinin 1. fıkrasının a. bendinin değiştirilmesi, 68. maddesinin başlığının değiştirilmesi, 70. maddesinin başlığının değiştirilmesi ve yeni bir fıkra eklenmesi, 74. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi, 81. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi ve 3. fıkrasının kaldırılması, 81. maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenmesi, bu maddeden sonra gelen diğer madde numaralarının yeniden düzenlenmesi, 87. madde olarak numarasının değiştirilmesi öngörülen 86. maddesinin değiştirilmesi hususlarının görüşülerek kabulü veya reddi, 

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi hükmü gereğince Üyelik Aidatının belirlenmesi,

22. Dilekler,

23. Kapanış."

Site İçi Arama
Detaylı Arama
 
 
 

İletişim | Site Haritası | Kopya Hakları | Kullanım Şartları | Sponsorlar
Tüm hakları Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir.